Pol-Int Newsletter (4/2022)

We recommend reading the newsletter online: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-4/2022

This newsletter provides information about what’s new on Polish Studies Interdisciplinary (www.pol-int.org), highlighting posts in the categories Calls, Jobs & Funding and Events as well as recently published titles in the field of Polish studies.

Discover what's new

Have you published a new article or book?

Or do you know somebody who recently published something that the Polish studies community should not miss?

Tell us about it!

Our goal is to make your work as Polish studies scholars more visible in your peer group.

For this reason, we have launched an exclusive service – collecting and showcasing all the recently published titles in Polish studies on Pol-Int.

To make sure we don’t miss anything, we encourage you and your colleagues to send us messages about your new publications. Let us know at info@pol-int.org.

Polish Studies Blog

We're back with a new episode of our podcast Talking Interdisciplinary Polish Studies!

This week, listen to the second part of our discussion with leading figures in the field of Polish studies.

In a conversation with our editor-in-chief Anna Labentz, Dagmara Jajeśniak-Quast, Yvonne Kleinmann, Peter Oliver Loew and Ruprecht von Waldenfels talk about their cooperation with international Polish studies scholars and their Polish colleagues, their visions for their own institutions and their wishes for and expectations of early career researchers.

Moreover, this episode ties in nicely with last month's series Polish studies internationally, created by the Aleksander Brückner Center for Polish Studies. Follow up on their conversations with Moshe Rosman, Brian Porter-Szűcs, Marcos Silber and Małgorzata Mazurek for more possible answers to the question: What are Polish studies?#SolidarityWithUkraine

We will continue posting content related to Ukraine. Use this filter in all of the above-mentioned categories to stay up-to-date on Ukraine-related calls, events, job & funding opportunities as well as new titles. If using the site-wide search engine, use the keyword "Ukraine" to find every single post on that subject on Pol-Int.

Feedback

We’re still running the beta version of Pol-Int for the time being, so we’d love to hear what you like, what you don’t, what you think we could improve.

Drop us a line at info@pol-int.org.


Pol-Int-Newsletter (4/2022)

Wir empfehlen, den Newsletter online zu lesen: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-4/2022

Dieser Newsletter präsentiert Neuigkeiten auf der Wissenschaftsplattform Polenstudien Interdisziplinär (www.pol-int.org) sowie ausgewählte Beiträge aus den Kategorien Calls, Stellen & Stipendien, Veranstaltungen und Neuerscheinungen im Bereich der Polenstudien.

Neues entdecken

Haben Sie einen neuen Artikel oder ein Buch veröffentlicht?

Oder kennen Sie jemanden, der vor Kurzem etwas publiziert hat, dass die Community der Polenstudien nicht verpassen sollte?

Erzählen Sie uns davon!

Unser Ziel ist es, Ihre Arbeit als Polenforscher:innen in der entsprechenden Zielgruppe sichtbarer zu machen.

Aus diesem Grund haben wir einen exklusiven Service eingerichtet, indem wir alle Neuerscheinungen in den Polenstudien für Sie auf Pol-Int sammeln und präsentieren.

Um sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen, laden wir Sie und Ihre Kolleg:innen herzlich dazu ein, uns über Ihre neuen Publikationen zu informieren. Schreiben Sie uns unter info@pol-int.org.

Wissenschaftsblog Polenstudien

Wir sind mit einer neuen Folge unseres Podcasts Talking Interdisciplinary Polish Studies zurück!

Hören Sie diese Woche den zweiten Teil unserer Diskussion mit führenden Wissenschaftler:innen der Polenstudien.

In einem Gespräch mit unserer Chefredakteurin Anna Labentz diskutieren Dagmara Jajeśniak-Quast, Yvonne Kleinmann, Peter Oliver Loew und Ruprecht von Waldenfels über ihre Zusammenarbeit mit internationalen Polenforscher:innen und polnischen Kolleg:innen, ihre Visionen für die von ihnen geleiteten Einrichtungen sowie ihre Wünsche für und Erwartungen an angehende Polenforscher:innen.

Diese Folge rundet zudem die vom Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien initiierte Themenreihe Polenstudien international aus dem letzten Monat ab. Für weitere mögliche Antworten auf die Frage, was Polenstudien sind, können Sie die Gespräche mit Moshe Rosman, Brian Porter-Szűcs, Marcos Silber und Małgorzata Mazurek auf dem Wissenschaftsblog nachlesen.#SolidaritätMitDerUkraine

Nach wie vor werden wir Beiträge zur Ukraine veröffentlichen. Wählen Sie diesen Filter in allen oben genannten Kategorien, um in Bezug auf Calls, Veranstaltungen, Stellen & Stipendien sowie Neuerscheinungen mit Ukraine-Bezug auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn Sie die globale Suche nutzen, verwenden Sie das Schlagwort "Ukraine", um jeden einzelnen Beitrag zu diesem Thema auf Pol-Int zu finden.

Feedback

Pol-Int befindet sich bis auf Weiteres in der Beta-Version, weshalb es uns sehr freuen würde, von Ihnen zu erfahren, was Ihnen gefällt, was nicht, und was wir verbessern könnten.

Schreiben Sie uns eine E-Mail unter info@pol-int.org.


Newsletter Pol-Int (4/2022)

Polecamy przeglądanie newslettera w wersji online: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-4/2022

Newsletter prezentuje nowości ostatniego tygodnia na platformie Polonoznawstwo Interdyscyplinarnie (www.pol-int.org) oraz wybrane informacje w kategoriach calls, wydarzenia, praca & granty oraz nowości wydawnicze.

Dowiedz się, co nowego

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ukazała się Twoja nowa publikacja?

A może znasz jakąś niedawno opublikowaną książkę lub artykuł, o których powinna się dowiedzieć społeczność Pol-Int?

Powiedz nam o tym!

Chcemy sprawić, aby Twój dorobek naukowy był bardziej widoczny wśród społeczności polonoznawców.

W związku z tym przedstawiamy Wam wyjątkową ofertę – aktualizowane na bieżąco zestawienie najnowszych publikacji z zakresu polonoznawstwa.

Aby mieć pewność, że niczego nie pominiemy, zachęcamy Was do przesyłania informacji o najnowszych publikacjach na info@pol-int.org.

Naukowy Blog Polonoznawczy

Wracamy z nowym odcinkiem naszego podcastu Talking Interdisciplinary Polish Studies!

W tym tygodniu zapraszamy do wysłuchania drugiej części naszej dyskusji z czołowymi postaciami w dziedzinie polonoznawstwa.

Dagmara Jajeśniak-Quast, Yvonne Kleinmann, Peter Oliver Loew i Ruprecht von Waldenfels opowiadają w rozmowie z naszą redaktor naczelną Anną Labentz o swojej współpracy z partnerami w Polsce oraz polonoznawcami na całym świecie. Dzielą się również wizjami i planami na przyszłość swoich instytucji oraz rozmawiają o początkujących badaczach.

Odcinek ten świetnie nawiązuje do serii Polonoznawstwo międzynarodowo z ubiegłego miesiąca, którą stworzyło Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera. Zachęcamy do lektury rozmów z Moshe Rosmanem, Brianem Porterem-Szűcsem, Marcosem Silberem i Małgorzatą Mazurek aby poznać więcej możliwych odpowiedzi na pytanie: Czym są studia polonoznawcze?#SolidarnizUkraina

Nadal będziemy publikować treści związane z Ukrainą. Aby znaleźć informacje o calls, wydarzeniach, ofertach pracy i finansowania oraz nowościach wydawniczych związanych z Ukrainą, wystarczy że w filtrach wybierzesz temat #SolidarnizUkraina. Jeśli korzystasz z ogólnej wyszukiwarki na stronie, użyj słowa kluczowego "Ukraina".

Uwagi

Pol-Int wciąż znajduje się w wersji beta, dlatego cieszymy się na Twoje opinie, uwagi i pomysły jak można ulepszyć platformę.

Napisz do nas na adres info@pol-int.org.