Pol-Int Newsletter (22/2023)

We recommend reading the newsletter online: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-22/2023

This newsletter provides information about what’s new on Polish Studies Interdisciplinary (www.pol-int.org), highlighting posts in the categories Calls, Jobs & Funding and Events as well as recently published titles in the field of Polish studies.

Polish Studies Blog

The blog will be supervised by the Willy Brandt Center for German and European Studies of the University of Wrocław this June, presenting insights into current German studies from a Polish perspective.

In this month's first article, Krzysztof Ruchniewicz – who was awarded the 22nd edition of the Viadrina Prize on June 1st, 2023 – takes stock of the German-Polish relations.

Against the backdrop of the Russian aggression against Ukraine, the director of the Willy Brandt Center reflects the past, present and possible future developments of the relationship between Warsaw and Berlin.

View all blog posts

Logo des Polenkongresses 2023

Congress on Polish Studies

The sixth congress on Polish Studies in Dresden (March 14-17, 2024) will again offer scholars focusing on Poland the opportunity to present their current research, to network and to discuss the state of Poland-related research. The upcoming congress is framed by the topic "Upheavals – New Beginnings".

Read the call for applications


Pol-Int-Newsletter (22/2023)

Wir empfehlen, den Newsletter online zu lesen: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-22/2023

Dieser Newsletter präsentiert Neuigkeiten auf der Wissenschaftsplattform Polenstudien Interdisziplinär (www.pol-int.org) sowie ausgewählte Beiträge aus den Kategorien Calls, Stellen & Stipendien, Veranstaltungen und Neuerscheinungen im Bereich der Polenstudien.

Wissenschaftsblog Polenstudien

In diesem Monat übernimmt das Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław die redaktionelle Betreuung des Wissenschaftsblogs Polenstudien und gibt Einblicke in aktuelle Deutschlandstudien aus polnischer Perspektive.

Den Beginn macht Krzysztof Ruchniewicz, dem am 1. Juni 2023 der 22. Viadrina-Preis verliehen wurde, mit einer Bilanz der deutsch-polnischen Beziehungen.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reflektiert der Leiter des Willy-Brandt-Zentrums über die Vergangenheit, Gegenwart und zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Verhältnisses zwischen Berlin und Warschau.

Alle Blogbeiträge lesen

Logo des Polenkongresses 2023

Kongress Polenforschung

Vom 14. bis zum 17. März 2024 bietet der sechste Kongress Polenforschung in Dresden Wissenschaftler:innen mit Arbeitsschwerpunkt Polen erneut Gelegenheit, ihre aktuellen Forschungen zu präsentieren, sich zu vernetzen und über den Stand polenbezogener Forschungen zu diskutieren. Dieses Mal begleitet den Kongress das Rahmenthema "Umbrüche – Aufbrüche".

Zum Call for Applications


Newsletter Pol-Int (22/2023)

Polecamy przeglądanie newslettera w wersji online: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-22/2023

Newsletter prezentuje nowości ostatniego tygodnia na platformie Polonoznawstwo Interdyscyplinarnie (www.pol-int.org) oraz wybrane informacje w kategoriach calls, wydarzenia, praca & granty oraz nowości wydawnicze.

Naukowy Blog Polonoznawczy

W tym miesiącu Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego przejmuje opiekę redakcyjną nad blogiem naukowym i przedstawia wgląd w aktualne studia niemieckie z polskiej perspektywy.

Krzysztof Ruchniewicz, który 1 czerwca 2023 r. otrzymał 22. Nagrodę Viadriny, rozpoczyna od bilansu stosunków polsko-niemieckich.

W kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie dyrektor Centrum im. Willy'ego Brandta zastanawia się nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłymi możliwościami rozwoju relacji między Warszawą a Berlinem.

Przeczytaj wszystkie posty na blogu

Logo des Polenkongresses 2023

Kongres Polonoznawczy

W dniach od 14 do 17 marca 2024 roku podczas VI Kongresu Polonoznawczego w Dreźnie naukowczynie i naukowcy po raz kolejny otrzymają możliwość zaprezentowania wyników badań dotyczących Polski, nawiązania kontaktów oraz dyskusji o stanie dyscypliny. Temat kongresu ujęty został w ramy hasła: "Przełomy – przeobrażenia".

Przejdź do aktualnego call for applications