Zespół Pol-Int

Prof. Dagmara Jajeśniak-Quast

Dyrektor platformy

Prof. Dagmara Jajeśniak-Quast jest dyrektorem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) oraz kolegium doktoranckiego zajmującego się interdyscyplinarnymi studiami o Polsce na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (EUV). W 2013 roku obroniła habilitację na Uniwersytecie w Siegen w dziedzinie historii gospodarczej. W swojej karierze zawodowej prowadziła badania i zajęcia między innymi w Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) w Poczdamie, Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) na Uniwersytecie w Lipsku oraz w Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) for Humanities and Social Sciences of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) w Wassenaar. Obecnie koncentruje się w swoich badaniach na tematyce „ekonomii społecznej“.

Susanne Orth

Manager projektu

Od 2017 roku pracuje jako manager projektu dla naukowej platformy Pol-Int w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. Studiowała slawistykę, historię Europy wschodniej i południowowschodniej oraz komparatystykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina pracuje od 2006 roku, gdzie w latach 2006-2016 kierowała Polsko-Niemieckim Centrum Karier, rozwinęła sieć absolwentów Viadrin@lumni i współtworzyła strategię pozyskiwania funduszy na rzecz Uniwersytetu.

Anna Labentz

Redakcja

Od kwietnia 2017 r. pracuje jako redaktor naczelna platformy internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie. W latach 2012-2017 r. była koordynatorką projektów naukowych w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, m.in. projektu badawczego Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Ponadto pracuje jako niezależna redaktor i tłumaczka języka polskiego i angielskiego na niemiecki.

Aleksandra Polkowska (Wągrodzka)

Zarządzanie techniczne

Aleksandra Polkowska od czerwca 2018 roku przejęła stanowisko koordynatorki technicznej Pol-Int. W 2013 roku z powodzeniem ukończyła studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo oraz podjęła dalsze studia magisterskie na kierunku Sprachen, Kommunikation und Kulturen na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2019 roku obroniła pracę magisterską pt. „Die mediale Wahrnehmung des 'Deutsch-Polnischen Preises' in Polen. Eine qualitative Analyse" otrzymując tytuł magistra. Do jej zainteresowań badawczych należą stosunki polsko-niemieckie po 1990 roku jak również koncepty humanistyki cyfrowej oraz otwartej nauki.

Jan Kowalski

Social Media

Od 2016 roku wspiera zespół platformy i jest odpowiedzialny za social media.