Więcej informacji

Szanowni Państwo!

Do Państwa dyspozycji oddajemy pierwszą naukowa platformę internetową poświęconą Studiom o Polsce.

Pomysł stworzenia portalu narodził się podczas wielu pojedynczych rozmów, spotkań naukowych i warsztatów, w czasie których sygnalizowana była potrzeba wymiany i komunikacji w środowisku badawczym. Pol-Int skupia do tej pory fragmentaryczne, rozproszone po całym świecie badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski w szerokim rozumieniu – historią Polski, językiem polskim, kulturą, literaturą i sztuką oraz osiągnieciami polskich naukowców i twórców kultury.

Od samego początku platforma spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem. Wiele naukowców i instytucji wyraziło chęć współpracy z nami. Obecnie nasza praca wspierana jest przez kilkanaście jednostek badawczych, wielu zaangażowanych recenzentów i redaktorów naukowych a także kilkadziesiąt wydawnictw z całego świata.

W ciągu roku intensywnej pracy nad platformą staraliśmy się stworzyć przyjazną w obsłudze platformę z atrakcyjnym designem. Umożliwiliśmy naszym użytkownikom wysoki poziom interaktywności – zastosowaliśmy ciekawe i praktyczne rozwiązania w szybkim wyszukiwaniu informacji, łatwym nawiązywaniu kontaktów oraz aktywnym współtworzeniu platformy. Staraliśmy się także zorganizować najsprawniejszy przebieg pracy, umożliwiający redaktorom i recenzentom łatwą i szybką kooperację a redakcji sprawne jej koordynowanie. Cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi recenzentami i redaktorami.

Jan Niemiec

Jan Niemiec

Także w tym roku zaprezentujemy się podczas konferencji, zjazdów i innych wydarzeń naukowych, o których na bieżąco będziemy Państwa informować na platformie. Miło będzie nam spotkać się z Państwem osobiście.

Cieszymy się, że po wielu miesiącach pracy możemy Państwu oddać do użytku platformę naukową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie. Mamy nadzieję, że odpowie ona Państwa potrzebom i stanie się narzędziem komunikacji i promocji Państwa pracy.

Serdecznie pozdrawiamy,
zespół Pol-Int