Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy i partnerzy są dla naszej platformy niezastąpionym wsparciem. Nie tylko finansują oni projekt platformy Pol-Int, lecz także wspierają nas w pracy redakcyjnej za pośrednictwem redaktorów naukowych. Ponadto wzbogacają platformę o cenne treści oraz pełnią rolę ambasadora Pol-Int w środowisku naukowym. Poprzez swoje międzynarodowe kontakty oraz wsparcie finansowe przyczyniają się do promowania badań nad Polską i polskiej nauki na całym świecie. Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą współpracy i chcieliby zostać naszym partnerem lub sponsorem prosimy o kontakt mailowy z redakcją pod adresem redakcja@pol-int.org.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i partnerom zaprezentowanym poniżej za owocną współpracę i wsparcie!

Nasi sponsorzy

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie kooperacji między studentami, naukowcami i badaczami z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.

Fundacja Sanddorf

Fundacja Sanddorf jest organizacją użytku publicznego, która angażuje się w działania na rzecz zdrowia, porozumienia między narodami oraz dobrobytu społecznego. Szczególnie ważnym punktem działalności fundacji jest pielęgnacja relacji polsko-niemieckich.

Nasi partnerzy