prof. Padraic Kenney

prof. Padraic Kenney

prof. Padraic Kenney

«Zajmowanie się historią Polski jest dla mnie drogą do rozmowy o procesach historycznych w skali europejskiej lub globalnej. Uważam, że przez poznawanie Polski można głębiej analizować takie zagadnienia, jak rewolucja, nacjonalizm, demokratyzacja, modernizacja i wiele innych. Polski świat naukowy w ostatnim ćwierćwieczu otworzył się ponownie na kontakty międzynarodowe. Pol-Int może być platformą dla tej szerokiej i otwartej rozmowy.»

Studiował i zdobywał stopnie naukowe na Harvardzie (1985), w Toronto (1986) i Michigan (1992). W latach 1992-2007 objął stanowisko profesora na Uniwersytecie Colorado (Boulder). W okresie 2005-2010 sprawował stanowisko prezesa Polish Studies Association. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Badań Rosyjskich i Wschodnio-Europejskich oraz Ośrodka Badań Polskich na Uniwersytecie w Indianie. Jest autorem i redaktorem wielu książek.

Dyscyplina

Historia Polski i Europy Środkowej (po 1945 roku)

Zakres badań i zainteresowań naukowych

Ruchy społeczne i rewolucje demokratyczne; historia społeczna ery komunistycznej; więziennictwo polityczne (w skali gobalnej)

Instytucja

Uniwersytet Indiana