prof. nadz. dr hab. Radosław Markowski

prof. nadz. dr hab. Radosław Markowski

prof. nadz. dr hab. Radosław Markowski

«Zarówno studia o Polsce, jak i uruchomienie platformy Pol-Int to znakomity pomysł i „na czasie". Badania dotyczące Polski stają się coraz bardziej popularne, także ze względów poza-akademickich – mam na myśli rosnące znaczenie Polski jako ważnego, choć nadal średniej wagi, europejskiego partnera. Informacja o badaniach (zakończonych, prowadzonych i planowanych) to bardzo istotny aspekt akademickiego życia, ułatwiający wielu z nas sprawne poruszanie się w wybranej tematyce czy dyscyplinie. Ważnym zamysłem wydaje mi się interdyscyplinarność platformy. Mam nadzieję przyczynić się – i postaram się jako członek Rady Naukowej – do tego, by była ona komparatystyczna. Bez szerokiego osadzenia problematyki polskiej w porównawczym europejskim i regionalnym kontekście, zwłaszcza na tle krajów o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, analiza Polski jest znacznie utrudniona.»

Prof. Markowski ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam również zdobył tytuł doktora w dziedzinie nauk o polityce, natomiast tytuł doktora habilitowanego z politologii w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją SWPS oraz kierownika Polskiego Generalnego Studium Wyborczego w ISP PAN. Wcześniej sprawował funkcję prorektora Collegium Civitas. Jest członkiem American Political Science Association oraz European Consortium for Political Research. Ponadto jest członkiem zarządu Fundacji Batorego, a także redakcji oraz ciał doradczych czasopism politologicznych, m.in. „European Journal of Political Research", "Political Studies", "European Union Politics". Zasiada w Radzie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), obecnie jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w nauce.

Dyscypliny

Politologia, socjologia

Zakres badań i zainteresowań naukowych

Teorie demokracji i demokratyzacji; modele i jakość demokracji oraz innowacje demokratyczne; partie i systemy partyjne; zachowania polityczne i analizy wyborcze; ład polityczny – strukturyzacja polityki – rozłamy socjopolityczne

Instytucja

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Centrum Studiów nad Demokracją