prof. dr hab. Zbigniew Czachór

prof. dr hab. Zbigniew Czachór

prof. dr hab. Zbigniew Czachór

«Platforma Pol-Int to istotny projekt w budowie Europejskiej Przestrzeni Badań i Szkolnictwa Wyższego. Służyć będzie upowszechnianiu wiedzy i efektów badań naukowych oraz pogłębianiu akademickiej aktywności międzynarodowej w zakresie studiów dotyczących Polski. To doskonały pomysł na rozwijanie komunikacji naukowej i interdyscyplinarności badań. »

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór od 2008 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto był wykładowcą Akademii Dyplomatycznej PISM/MSZ, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, Collegium Polonicum UAM oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a także Akademii „Artes Liberales".

Od 2008 r. jest kierownikiem Zakładu Badań nad Integracją Europejską UAM a już od 1993 r. prezesem zarządu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej UAM.

Od wielu lat angażuje się w sprawy integracji europejskiej – od 2008 r. jest stałym Doradcą Komisji Spraw Zagranicznych, a od 2011 r. także Stałym Doradcą Komisji do Spraw Uni Europejskiej Kancelarii Sejmu RP. W 2010 r. został członkiem-założycielem Rady Polityki Zagranicznej. Od 2002 r. był doradcą Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Już w latach 1993-1998 był doradcą Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Dyscypliny

Politologia, prawo

Zakres badań i zainteresowań naukowych

- stosunki międzynarodowe
- międzynarodowe stosunki gospodarcze
- prawo pierwotne i wtórne Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich
- prawo gospodarcze UE
- zarządzanie funduszami i projektami UE
- prawo międzynarodowe publiczne
- procedury skargowe, europejskie i międzynarodowe procedury sądowe i pozasądowe
- dochodzenia roszczeń międzynarodowych/europejskich w ujęciu sądowym i pozasądowym
- prognostyka międzynarodowa/symulacje
- Niemcy i stosunki polsko-niemieckie
- zapobieganie nieprawidłowościom, błędom i oszustwom w projektach finansowanych przez UE

Instytucja

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Badań nad Integracją Europejską UAM
Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej UAM