prof. dr hab Dariusz Stola

prof. dr hab Dariusz Stola

prof. dr hab Dariusz Stola

«Aby dalej się rozwijać studia o Polsce potrzebują lepszej wymiany informacji i lepszej współpracy między poszczególnymi ośrodkami i uczonymi. Pol-Int daje szansę na postęp w tym zakresie.»

Prof. Dariusz Stola jest historykiem Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwerytetu Warszawskiego. W marcu 2014 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL-u i historią migracji międzynarodowych w XX w. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 10 książek. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim, uczestnikiem projektów badawczych oraz członkiem rad naukowych szeregu polskich i międzynarodowych instytucji i czasopism.

Dyscypliny

Historia współczesna

Zakres badań i zainteresowań naukowych

Historia Polski 1939-1989, historia stosunków polsko-żydowskich oraz historia migracji międzynarodowych w XX w.

Instytucje

Instytut Studiów Politycznych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie