prof. dr hab. Bożena Chołuj

prof. dr hab. Bożena Chołuj

prof. dr hab. Bożena Chołuj

«Platforma umożliwia szybki dostęp do aktualnych badań na temat Polski.»

Od 1998 r. prof. Bożena Chołuj jest profesorem Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies na Universytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Poza tym od 1999 r. jest także profesorem Literaturoznawstwa w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. założyła razem z prof. dr hab. Małgorzatą Fuszarą kierunek Gender Studies przy Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, którym do dziś kieruje. W latach 1989-1999 pracowała jako adjunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej, w latach 1979-1988 – jako asystentka w tym Instytucie.

Dyscypliny

Polsko-Niemieckie Związki Kulturowe i Literackie oraz Gender Studies

Zakres badań i zainteresowań naukowych

Literatura niemiecka i polska XIX i XX w.; literackie konstrukcje cielesności w prozie polskiej i niemieckiej; relacje władzy i codzienność w tekstach literackich i naukowych; badania nad granicą i stereotypami w literaturze i w komunikacji międzykulturowej; gender, subwersywność i różnica w literaturze, kulturze i w teorii poznania; teoria wiedzy

Instytucja

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Wydział Kulturoznawstwa
oraz
Uniwersytet Warszawski
Wydział Germanistyki
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji