prof. dr Goro Christoph Kimura

prof. dr Goro Christoph Kimura

prof. dr Goro Christoph Kimura

«Marzenie stało się prawdą – międzynarodowa platforma studiów o Polsce, w dodatku interdyscyplinarna i wielojęzyczna! Dzięki niej projekty i badacze włączani są w globalną sieć i aktywnie wymieniają się wynikami swojej pracy naukowej. Natychmiast zaraziłem się tą ideą i chciałem wnosić swój wkład w rozpowszechnienie platformy poza Europą i wypełnianie jej życiem.»

W 2002 r. Goro Christoph Kimura ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokyo. Temat pracy doktorskiej dotyczył perspektywy interwencji człowieka w podtrzymanie i rewitalizację języków mniejszości.

Od 2004 jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia w Tokyo. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2012 r. profesora zwyczajnego. W latach 2012-2013 wizytował na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, realizując projekt badawczy dotyczący strategii interlingualnych na polsko-niemieckim pograniczu. Od 2014 r jest sekretarzem Japońskiego Towarzystwa Slawistyki.

Dyscyplina

Socjolingwistyka

Zakres badań i zainteresowań naukowych

Polityka językowa, rewitalizacja języków mniejszości, komunikacja międzyjęzykowa

Instytucja

Uniwersytet Sophia w Tokyo