prof. dr Alexander Wöll

prof. dr Alexander Wöll

prof. dr Alexander Wöll

«Bardzo się cieszę ze świetnej współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) w ostatnich miesiącach. Mam nadzieję, że współpraca ta będzie się pogłębiać oraz polepszy się kooperacja pomiędzy pojedyńczymi instytucjami zajmującymi się Polską w Niemczech i na świecie. Będę się bardzo cieszył, jeśli działy literaturo- i kulturoznawstwa bedą się prężnie rozwijać w ramach Pol-Int.»

Prof. Wöll studiował germanistykę, historię i slawistykę na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, na uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Moskwie. Po uzyskaniu tytułu doktora w 1997 r. pracował jako adjunkt na Uniwersytecie w Regensburgu. Był także stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Pradze. Habilitował się w 2006 r. Od razu po tym został wykładowcą filologii czeskiej, słowackiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 2008 r. objął stanowisko profesora filologii wschodnio- i zachodniosłowiańskiej na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia polenmARkT, Niemieckiego Stowarzyszenia Ukrainistów oraz autorem wielu publikacji. Od grudnia 2014 do stycznia 2018 był prezydentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Dyscypliny

Filologia wschodnio- i zachodniosłowiańska (w szczególności polonistyka i ukrainistyka)

Zakres badań i zainteresowań naukowych

Słowiańska liryka przełomu wieków; polska, ukraińska, rosyjska, czeska i serbska literatura współczesna; badania nad filmem wschodnioeuropejskim; teoria literatury i intermedialność

Instytucja

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą