Ochrona danych

Informacja o ochronie danych

Stan z 28.05.2018

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych służy do uświadomienia Użytkownikom tej witryny rodzaju, zakresu oraz celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez platformę internetową Polenstudien.Interdisziplinär (zwaną dalej: Pol-Int) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Podstawy prawne znajdują się w Ustawie o ochronie danych osobowych kraju związkowego Brandenburgii, Federalnej ustawie o ochronie danych osobowych, Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych oraz w Ustawie o telemediach.

Ochrona danych osobowych naszych Użytkowników ma dla Pol-Int najwyższy priorytet. Zależy nam na tym, żeby ich sfera prywatna była przez cały czas chroniona i żeby podczas wizyt na naszej witrynie czuli się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego przestrzegamy przepisów prawnych w sprawie ochrony danych, a także wysokich standardów bezpieczeństwa, przewidzianych przez Ustawę o ochronie danych osobowych kraju związkowego Brandenburgii, Federalną ustawę o ochronie danych osobowych, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz Ustawię o telemediach. W możliwie jak największym zakresie rezygnujemy zatem ze zbierania danych osobowych naszych Użytkowników. Jeśli jednak zbieramy niektóre dane, to niniejszym zobowiązujemy się do odpowiedzialnego obchodzenia się z nimi.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

Pol-Int wprowadza wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe udostępniane nam przez naszych Użytkowników przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub ujawnianiem ich bez upoważnienia. Dane Użytkowników gromadzimy na serwerach wirtualnych w Niemczech, znajdujacych sie w Centrum Informacji, Komunikacji i Multimediów (IKMZ) Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder), Niemcy.

Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne osoby, posiadające specjalne uprawnienia. Nasi pracownicy, a także pracownicy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina są w myśl przepisów prawa pisemnie zobowiązani do zachowywania danych w tajemnicy.

Nasze środki bezpieczeństwa nieustannie doskonalimy stosownie do stanu rozwoju techniki.

Niebezpieczeństwa niekodowanej komunikacji mailowej

Zwracając się z wszelkiego rodzaju zapytaniami drogą mailową, nasi Użytkownicy powinni pamiętać o tym, że nie mamy żadnego wpływu na poufność informacji przesyłanych w Internecie. Jeśli Użytkownicy komunikują się z Pol-Int drogą mailową lub wykorzystując jeden z formularzy z naszego portalu, to dane te nie są kodowane. Prosimy pamiętać, żeby z tego powodu nie przesyłać żadnych poufnych informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego. Do przekazywania informacji poufnych prosimy wykorzystywać drogę pocztową.

Poniżej poinformujemy naszych Użytkowników o tym, jak chronimy ich prywatność, jakie dane zbieramy podczas ich wizyt na naszej witrynie i jak je pożytkujemy. Rozróżniamy przy tym, jakie dane gromadzą się dzięki samemu tylko korzystaniu z naszych usług (punkt 1), jakie zaś zbieramy dodatkowo, gdyż Użytkownicy przekazują je nam z własnej inicjatywy (punkt 2).

1. Anonimowe zbieranie danych – jakie dane przechowujemy automatycznie, bez aktywnego wprowadzania ich przez Użytkowników?

a. Możliwość anonimowego korzystania ze stron internetowych

Zobowiązujemy się do przestrzegania zasady unikania przesyłania danych i zbieramy jedynie minimalną ilość danych naszych Użytkowników. Mogą oni odwiedzać nasze strony, nie komunikując nam, kim są, chyba że z własnej inicjatywy podadzą nam swoje dane osobowe.

Bez aktywnego wprowadzania przez Użytkowników nie gromadzimy ani nazwy ich dostawcy usługi dostępu do Internetu, ani strony internetowej, z której nas odwiedzają, ani nazwy żądanego pliku, ani nazwy Użytkownika.

b. Przechowywanie danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego

Do celów analizy błędów i zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, czyli bezpieczeństwa naszych Użytkowników, podczas korzystania przez Użytkowników z naszej witryny gromadzone są na serwerach Europejskiego Uniwersytetu Viadrina na okres trzech miesięcy jedynie poniższe dane, które następnie są w całości usuwane:

- znacznik czasu z datą i godziną

- pełny adres IP

- user agent z nazwą stosowanej przez Użytkownika przeglądarki, numerem wersji i wykorzystywanym systemem operacyjnym

Dane te nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza tu wymienionymi i nie są łączone z innymi danymi.

c. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „cookies“, służące do zwiększenia wygody, efektywności i bezpieczeństwa korzystania z naszej strony w Internecie – na przykład do przyspieszenia nawigacji na naszej platformie. Ponadto pliki cookie dają nam możliwość zapisywania ustawień stosowanych przez Użytkowników, takich jak choćby język strony internetowej. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w systemie Użytkownika, przy czym są to zwykle tak zwane „sesyjne cookies“. Te „sesyjne cookies“ są usuwane z twardego dysku użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne cookies pozostają w systemie Użytkownika, umożliwiając nam rozpoznanie systemu Użytkownika podczas jego kolejnej wizyty (tzw. trwałe cookies). Oczywiście użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na stosowanie tych cookies lub usunąć je po zakończeniu swojej sesji, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. W przeciwnym razie gromadzimy te cookies na okres 365 dni.

Jeśli Użytkownik chce się zalogować lub zarejestrować na naszej witrynie, to jest to możliwe tylko pod warunkiem zaakceptowania cookies w jego przeglądarce.

d. Przechowywanie danych do celów statystycznych

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Matomo, czyli oprogramowanie open source służące do statystycznej ewaluacji odwiedzin na naszej witrynie. Matomo stosuje tzw. „cookies", czyli pliki tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika i umożliwiające analizę korzystania witryny przez Użytkownika. Wygenerowane przez cookie informacje o korzystaniu przez Użytkownika z niniejszej witryny są gromadzone na serwerze dostawcy w Niemczech. Adres IP ulega anonimizacji tuż po przetworzeniu i przed jego zapisaniem. Ustawiając w odpowiedni sposób swoją przeglądarkę, Użytkownik może zapobiec instalacji cookies; zwracamy jednak uwagę, że w tym wypadku ewentualnie nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny.

Pol-Int wykorzystuje rejestr zdarzeń i przechowuje je przez trzy miesiące do celów statystycznych, po czym dane te są usuwane.

e. System zarządzania treścią „Drupal“

Jeśli korzystasz z tej strony jako zarejestrowany Użytkownik i wprowadzasz dane, to system zarządzania treścią „Drupal“ przechowuje Twoje następujące dane:

- adres IP

- data ostatniego zalogowania

- wszystkie dane wpisane przez Użytkownika podczas rejestracji

- moment usunięcia wpisu

- moment edytowania wpisu

- moment spowodowania błędu w systemie (np. 404)

- moment wylogowania

- dane wprowadzone przy wysyłaniu wiadomości do innego Użytkownika

- dane wprowadzone przy tworzeniu wpisu (publikacja, projekt itp.)

- dane wprowadzone przy składaniu wpisu (recenzja, sprawozdanie z imprezy naukowej)

Notuje się na przykład, czy podczas wchodzenia na określone podstrony wystąpił błąd i przez kogo został spowodowany. Dzięki temu można wykryć błędy w implementacji oprogramowania lub algorytmu albo ewentualne nadużycie. Dalsze wpisywanie danych jest konieczne do chronologicznego porządkowania treści i przyporządkowywania tych treści do osób.

2. Jakie dodatkowe dane osobowe Użytkowników lub dane związane z korzystaniem przez nich z sieci informatycznych gromadzimy poza tym?

Ponadto dane osobowe Użytkowników gromadzone są tylko wtedy, jeśli podają nam je oni z własnej inicjatywy, na przykład w formularzu lub podczas rejestracji, albo jeśli przekaza je nam sami w komentarzu lub blogu itp.

Do niektórych naszych usług lub portali trzeba się zarejestrować, podając nazwę Użytkownika i hasło.

Bezpieczeństwo danych Użytkowników jest zapewnione: ich dane osobowe są (w procesie rejestracji) przesyłane w Internecie w postaci zakodowanej za pośrednictwem SSL. Zabezpieczamy naszą witrynę i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem danych należących do Użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Dostęp do osobistego konta Użytkownika jest możliwy tylko po podaniu osobistej nazwy Użytkownika i hasła. Użytkownik powinien zawsze poufnie traktować informacje o swoim koncie, wylogowywać się, kończąc korzystanie z usługi i zamykać okno przeglądarki, zakończywszy komunikację z nami – zwłaszcza jeśli korzysta z komputera lub urządzenia do komunikacji wspólnie z innymi osobami.

Nasze strony internetowe oferują następujące funkcje, które gromadzą następujące dane do poniższych celów:

a. Obowiązek rejestracji dla Użytkowników stron Pol-Int w odniesieniu do wewnętrznego obszaru witryn

www.pol-int.org // www.pol-int.de // www.pol-int.pl // www.pol-int.net

Nasza witryna jest zasadniczo dostępna dla wszystkich Użytkowników bez rejestracji. Wyjątkiem jest obszarem „Osoby“. Do nich mają dostęp jedynie zarejestrowani Użytkownicy. Jeśli Użytkownik się u nas zarejestruje, ma to tę zaletę, że będzie mógł korzystać z pełnego zakresu funkcji naszej strony. Tak na przykład tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą założyć własny profil oraz wpisywać i opracowywać następujące treści: sprawozdania z imprez naukowych, recenzje, publikacje, komentarze, zapowiedzi konferencji, możliwości pracy zawodowej i dofinansowania, instytucje. Aby móc korzystać z tych funkcji, Użytkownik musi się wcześniej zarejestrować, a przed korzystaniem wpisać swoją nazwę i hasło.

Do rejestracji i założenia konta konieczne są następujące dane – pola obowiązkowe są zaznaczone czerwoną gwiazdką (*): imię*, nazwisko*, miasto*, kraj*, adres mailowy* hasło*, preferowany język interfejsu*, języki*.

Jeśli pola w formatkach ekranowych są oznaczone *, to są to pola obowiązkowe, które trzeba wypełnić, żeby móc kontynuować proces rejestracji. Wszystkie dane wpisane tu rzeczywiście przez Użytkownika są widoczne dla innych Użytkowników – z wyjątkiem adresu mailowego. Adres mailowy Użytkownika nie jest pokazywany publicznie, lecz tylko zapisywany u nas.Zapisany u nas adres mailowy wykorzystujemy jedynie do wysyłania Użytkownikom Newslettera, o ile wcześniej w swoim profilu wyrazili na to zgodę – patrz sekcja Newsletter– i dopóki nie zrezygnują z jego otrzymywania. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili. Adres mailowy jest poza tym wykorzystywany do przekazywania Użytkownikowi adresowanych do niego wiadomości od innych Użytkowników. Jest on ponadto wykorzystywany w ramach rejestracji LOGIN.

Przekazanie realnego zdjęcia nie jest obowiązkowe. Można skorzystać z anonimowego zdjęcia profilowego z naszej galerii. Jako nazwę Użytkownika prosimy o ile to możliwe stosować prawdziwe nazwisko, gdyż odpowiada ono nazwie profilu i tylko wtedy będziemy potrafili przypisać treści do właściwych naukowców.

b. Profil Użytkownika

Po rejestracji Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić swój utworzony w ten sposób profil o następujące dane: stopień naukowy, osobisty cytat, URL witryny i inne profile w sieci oraz informacje specjalistyczne takie jak stanowisko, uniwersytet, instytucja, dyscyplina(-y), zainteresowania badawcze, ew. życiorys i lista publikacji. Ponadto gromadzimy na serwerach Europejskiego Uniwersytetu Viadrina do następujących celów każdorazowo dobrowolnie wprowadzane przez Użytkowników dane, p. w.: Pol-Int to portal do naukowej wymiany i komunikacji. Sensem portalu jest tworzenie transgranicznej sieci naukowców zajmujących się studiami o Polsce. Dlatego szczególnie zależy nam na tym, by profil Użytkownika zawierał jego prawdziwe nazwisko i miejsce pracy. Celem nie jest bowiem stworzenie sieci anonimowej, lecz sieci z profilami realnych naukowców, prezentujących swoje naukowe projekty, żeby można było przypisać do Użytkownika na przykład publikacje czy konferencje. Utworzony przez samych naukowców profil ma służyć jako miejsce nawiązywania kontaktów z innymi uczonymi i tworzenia w ten sposób międzynarodowej sieci współpracy. Dlatego prosimy o podawanie w miarę możliwości rzeczywistego nazwiska w celu zaprezentowania się sieci. Przyczyni się to do zapewnienia jej odpowiedniej jakości. Prosimy naszych Użytkowników o podawanie języków, jakimi się posługują. Tylko w ten sposób inni Użytkownicy będą wiedzieć, w jakim języku można nawiązywać kontakty.

Okres przechowywania danych: Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć swoje konto. Przed wprowadzeniem danych prosimy jednak pamiętać, że standardowo nie następuje „rzeczywiste“ usunięcie danych, lecz jedynie dezaktywacja profilu, przez co nie jest on już dostępny. Dokonane wpisy pozostają w bazie danych, nie są już jednak powiązane na zewnątrz z Użytkownikiem. Nazwa Użytkownika zostaje usunięta ze wszystkich widoków szczegółów i widoków list, z wyjątkiem recenzji i sprawozdań z imprez naukowych. Jeśli życzysz sobie całkowitego usunięcia Twojego profilu, to prześlij nam proszę maila pod adresem: redakcja@pol-int.org.

c. Formularz dla instytucji

Na podstronie https://www.pol-int.org/pl/instytucje można po uprzedniej rejestracji wpisać swoją instytucję z następującymi danymi:

Pola obowiązkowe to: Nazwa instytucji*, Dyscypliny*, Miejscowość*, Kraj*

Fakultatywnie wpisuje się: uniwersytet, kontakt wraz z numerem telefonu, numer faksu, adres mailowy, URL witryny organizacji, opis instytucji, logo. Po 48 godzinach instytucję może opracowywać już tylko redakcja Pol-Int; służy to ochronie danych instytucji.

Gromadzimy te dane, aby Twoja instytucja mogła zaprezentować się na tej witrynie z kompletnymi danymi. Z przedstawieniem Twojej instytucji na Pol-Int wiąże się jej umieszczenie na globusie za pośrednictwem Google-Maps.

d. Formularze mailowe lub formularze kontaktowe

(1) Za pośrednictwem naszych stron internetowych można nawiązać kontakt z zespołem Pol-Int, a także z innymi Użytkownikami. W tym celu otwarty zostaje formularz kontaktowy, do którego bezpośrednio wpisuje się wiadomość. Już z góry wpisany, a zarazem zapisany zostaje odnośny adresat wiadomości, nadawca, oraz wprowadzona dodatkowo przez Użytkownika treść. Dane wpisane przez Użytkownika do tego formularza zapisujemy i stosujemy w celu indywidualnej komunikacji z Użytkownikiem na naszych wewnętrznych serwerach mailowych w odnośnej skrzynce mailowej odbiorcy.

Prosimy pamiętać, że przekazywanie tych wiadomości odbywa się bez kodowania, a z tej przyczyny za pośrednictwem formularza kontaktowego nie powinny być przekazywane informacje poufne. Do przekazywania informacji poufnych prosimy wykorzystywać drogę pocztową.

e. Narzędzia komunikacji

Jeśli chcesz skorzystać na naszych stronach z funkcji komentarzowych i wpisać na przykład Twoją opinię lub komentarz, to jest do tego konieczna uprzednia rejestracja, patrz podpunkt a.

Twój komentarz jest udostępniany bez sprawdzania, chyba że system przewiduje inne działania. Prosimy pamiętać, że Twój komentarz zostanie opublikowany na witrynie pod podaną przez Ciebie nazwą Użytkownika. Jeśli chcesz, żeby napisane przez Ciebie komentarze lub inne wpisy zostały usunięte, prosimy zwrócić się do zespołu Pol-Int. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy w każdej chwili, jeśli dany komentarz narusza warunki korzystania z portalu.

f. Newsletter

Po zaabonowaniu Newslettera Pol-Int Użytkownik będzie regularnie (mniej więcej raz na tydzień) otrzymywał od naszej redakcji na swój adres mailowy newsletter z nowościami dotyczącymi Pol-Int.

Zamówienie abonamentu: Możesz zgłosić się do otrzymywania newslettera, aktywując w swoim profilu w zakładce „Informacje osobowe“ następujące okienko wyboru

„Tak, chcę zaabonować na mój zapisany w profilu adres mailowy newsletter z nowościami dotyczącymi treści publikowanych na portalu Pol-Int. Wiem, że odwołanie abonamentu jest możliwe w każdej chwili, i że muszę w tym celu odznaczyć okienko wyboru".

W ten sposób wyrażasz aktywną zgodę na przysyłanie newslettera.

Twój adres mailowy będzie przechowywany u nas jako odbiorca tego newslettera, dopóki nie zrezygnujesz z abonowania naszego newslettera.

Rezygnacja z abonowania newslettera:

Rezygnacja z abonowania newslettera jest możliwa w każdej chwili za pośrednictwem przeznaczonego do tego okienka wyboru w Twoim osobistym profilu w zakładce „Informacje osobowe“, poprzez jego odznaczenie.

Odznaczając okienko, a zarazem rezygnując z abonamentu, nie zgadzasz się na wykorzystywanie Twojego adresu mailowego do przysyłania newslettera.

3. Czy moje dane (osobiste) są przekazywane podmiotom trzecim?

a. Linki zewnętrzne

Jeśli Pol-Int używa hiperłącz do witryn podmiotów trzecich, to rozpoznasz to po URL oraz po tym, że otwiera się nowe okno. Nie dochodzi do przekazywania danych, o ile nie podano inaczej.

b. Sieci społecznościowe

Pol-Int nie wykorzystuje wbudowanych tak zwanych wtyczek społecznościowych. Nasz witryna zawiera jedynie linki do Facebooka, Google+ i Twittera. Nie przekazujemy zatem automatycznie żadnych danych Użytkowników do tych portali.

c. Treści oferentów trzecich na naszych stronach

Pol-Int korzysta częściowo w ramach tej oferty online z treści oferentów trzecich, na przykład z map Map Google. Warunkiem tego jest zawsze, że oferenci tych treści (określani dalej jako „oferenci trzeci") poznają adres IP Użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby bowiem przesyłać treści do przeglądarki danego Użytkownika. Adres IP jest więc konieczny do przedstawienia tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których odnośni oferenci wykorzystują adres IP jedynie do dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, jeśli oferenci trzeci przechowują adres IP np. do celów statystycznych. O ile o tym wiemy, uświadamiamy to Użytkownikom.

Niniejsza witryna wykorzystuje Mapy Google do prezentacji map i sporządzania planów dojazdu. Portal Mapy Google jest prowadzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z prezentacją Twojej instytucji na Pol-Int związane jest na przykład umieszczenie jej na globusie za pośrednictwem Map Google. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Google, jego przedstawiciela lub przez podmioty trzecie danych zbieranych automatycznie oraz wprowadzanych przez Ciebie. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć w zakładce „Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google". Obszerne szczegóły można znaleźć w centrum ochrony danych Google pod linkiem „Polityka prywatnosci“.

Jakie dane są zapisywane przez Google, jeśli korzystasz z wbudowanego przez nas serwisu „Mapy Google“, dowiesz się tu

http://www.google.com/permissions/geoguidelines.html#maps-web

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de#infocollect

4. Prawo Użytkownika do wycofania udzielonych zezwoleń na przetwarzanie danych osobowych

Poniższe zezwolenia zostały nam przez Ciebie ewentualnie wyraźnie udzielone, a my przyjęliśmy Twoje zezwolenie. W każdej chwili możesz odwołać swoje zezwolenie ze skutkiem na przyszłość.

Zamówienie newslettera:

„Tak, chcę zaabonować na mój zapisany w profilu adres mailowy newsletter z nowościami dotyczącymi treści publikowanych na portalu Pol-Int. Wiem, że odwołanie abonamentu jest możliwe w każdej chwili i że muszę w tym celu odznaczyć okienko wyboru".

5. Prawa do informacji

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami o ochronnie prywatności Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o jego przechowywanych danych oraz ew. prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych.

6. Osoba odpowiedzialna w świetle przepisów RODO

Jeśli masz inne pytania na temat ochrony danych, to prosimy o kontakt z nami. W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, w razie zasięgania informacji, korygowania, blokowania lub usuwania danych oraz wycofywania udzielonych zezwoleń prosimy zwracać się do pełnomocnika Uniwersytetu Europejskiego Viadrina do spraw ochrony danych pod adresem: datenschutz@europa-uni.de

7. Pobieranie i drukowanie

Niniejszy tekst można pobrać także w formacie PDF. Do podglądu i drukowania plików PDF potrzebny jest program do odczytu plików PDF, na przykład Adobe Acrobat Reader firmy Adobe, lub jeden z programów open source.

© Niniejsza informacja o ochronie danych została sporządzona przez Vilmę Niclas – adwokata i specjalizującą się w prawie informatycznym dziennikarkę z siedzibą w Berlinie (www.vilma-niclas.eu) – w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina oraz Pol-Int i jest indywidualnie dopasowana do strony www.pol-int.org: Absolutnie niewskazane jest niezweryfikowane wykorzystanie jej na Twojej witrynie bez konsultacji prawnej oraz dostosowania do Twojej firmy lub Twojej organizacji. Grozi to naruszeniem prawa o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego.