Kto tworzy Pol-Int?

Projekt Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i jest finansowany m.in. przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Działania platformy Pol-Int koordynuje międzynarodowy zespół młodych naukowców z różnych dziedzin, a nad merytoryczną jakością publikowanych treści czuwa międzynarodowa i interdyscyplinarna Rada Naukowa.

Platforma funkcjonuje ponadto dzięki zaangażowaniu wielu użytkowników, recenzentów i redaktorów naukowych z całego świata oraz dzięki wsparciu licznych partnerów naukowych.

Zespół Pol-Int

Redakcja

Katharina Kinga Kowalski (do 2018 r.), Susanne Orth (Manager projektu), Anna Labentz (Redakcja), Katarzyna Jez (do 2018 r.), Aleksandra Polkowska (Zarządzanie techniczne), Dagmara Jajeśniak-Quast (Dyrektor) i Urszula Kieżun (do 2019 r.). Na zdjęciu brak Luisy Klatte (Content Management), Jana Kowalskiego (Social Media).

Czytaj dalej

Rada naukowa

prof. dr hab. Bożena Chołuj

Od 1998 r. prof. Bożena Chołuj jest profesorem Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich.

Czytaj dalej

prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór od 2008 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej

prof. Padraic Kenney

Studiował i zdobywał stopnie naukowe na Harvardzie (1985), Toronto (1986) i Michigan (1992).

Czytaj dalej

prof. dr Goro Christoph Kimura

W 2002 r. Goro Christoph Kimura ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokyo.

Czytaj dalej

prof. dr Stephan Kudert

Profesor Stephan Kudert studiował Zarządzanie na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, gdzie doktoryzował się w 1989 r.

Czytaj dalej

prof. nadz. dr hab. Radosław Markowski

Prof. Markowski ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam również zdobył tytuł doktora w dziedzinie nauk o polityce.

Czytaj dalej

prof. dr hab. Dariusz Stola

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, wykładowcą w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwerytetu Warszawskiego.

Czytaj dalej

prof. dr Alexander Wöll

Prof. Wöll studiował germanistykę, historię i slawistykę na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium.

Czytaj dalej