Czym jest Pol-Int?

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to pierwsza platforma internetowa, która umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów między specjalistami z różnych dziedzin nauki zajmującymi się studiami o Polsce, uprawianymi w sensie "area studies". Pol-Int jest portalem międzynarodowym, interdyscyplinarnym, ponadpokoleniowym oraz wolno dostępnym. Redagowany jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

A. Savin

A. Savin

Pol-Int udostępnia na arenie międzynarodowej wyniki interdyscyplinarnych badań prowadzonych w Polsce i na świecie oraz wspiera tworzenie sieci kontaktów i nawiązywanie międzynarodowych partnerstw naukowych. Platforma udostępnia informacje o instytucjach, projektach i konferencjach naukowych, o stypendiach i grantach a także calls for papers oraz sprawozdaniach z różnych wydarzeń naukowych. Jest ponadto doskonałym źródłem informacji o różnojęzycznych nowościach wydawniczych z całego świata związanych ze studiami o Polsce.

Platforma jest skierowana do naukowców m.in. z takich dziedzin naukowych jak historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, ekonomia, nauki prawne, politologia, socjologia, etnologia, historia sztuki i architektury, muzykologia, teatrologia i filmoznawstwo, filozofia, gender studies oraz geografia.

Szczególnie ważną cechą Pol-Int jest interaktywność. Użytkownicy publikują na portalu treści oraz stymulują dyskusje i wymianę informacji. W tworzenie strony jest zaangażowanych wielu recenzentów i redaktorów naukowych z Polski, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Austrii, Holandii oraz innych krajów a nad jakością merytoryczną zamieszczanych treści czuwa międzynarodowa i interdyscyplinarna Rada Naukowa.