Ropa w polskim miksie energetycznym/Oil in the Polish energy mix/Öl im polnischen Energiemix [PL/EN/DE]

Falk Flade (Frankfurt/Oder)

Rafineria w Płocku/Refinery in Płock/Rafinerie in Płock (Creative Commons)

Rafineria w Płocku/Refinery in Płock/Rafinerie in Płock (Creative Commons)

Polski

W 2013 roku Polska wydobyła około 1 megatonę ropy naftowej i importowała około 22,9 megaton, z tego 95 procent z Rosji. Wielkość importu ropy z Rosji jest od lat dość stabilna i od początku lat 60. Jest ona dostarczana rurociągiem Przyjaźń (Drużba). Rurociąg ten zaopatruje rafinerię w Płocku, która jest prowadzona przez kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwo PERN Przyjaźń S.A. Stamtąd rurociąg Drużba biegnie dalej do niemieckiej rafinerii Schwedt nad dolną Odrą. Ponadto łączy on Płock z rafinerią w Gdańsku i tamtejszym terminalem ropy naftowej Naftoport z Rurociągiem Pomorskim, który zresztą również jest obsługiwany przez PERN Przyjaźń S.A. Rurociąg ten ma techniczną możliwość pompowania ropy w obydwie strony, do tej pory jednak zaopatrywał on jedynie Naftoport. Terminal ten jest najważniejszym z trzech polskich terminali naftowych. Dwa mniejsze znajdują się w Gdyni i Szczecinie. Poza niewielkimi ilościami rosyjskiej ropy są stamtąd przede wszystkim eksportowane przetworzone produkty naftowe.

English

In 2013, Poland produced approximately one megaton of crude oil and imported another 22.9 megatons, 95 percent from Russia. This share has been quite stabile for years and is imported via the oil pipeline Druzhba, which was constructed in the early 1960s. The pipeline supplies the oil refinery in Płock with oil, which is managed by the state-controlled joint stock company PERN Przyjaźń S.A. From Płock, the Druzhba pipeline leads to the German refinery in Schwedt on the lower Oder river. The so-called Pomeranian pipeline connects Płock with another refinery in Gdańsk and the local oil terminal Naftoport, operated by PERN Przyjaźń S.A., too. The pipeline is technically capable to channel oil in both directions. Currently, however, the pipeline only supplies oil for the terminal Naftoport. This terminal is the most important of three Polish oil terminals. The two other terminals are located in Gdynia and Szczecin, which export small amounts of Russian crude oil as well as refined oil products.

Deutsch

Polen förderte 2013 etwa 1 Megatonne Rohöl und importierte etwa 22,9 Megatonnen, 95 Prozent davon aus Russland. Dieser Anteil ist seit Jahren relativ stabil und wird über die Anfang der 1960er Jahre errichtete Erdölleitung Przyjaźń (Drużba) geliefert. Diese Leitung versorgt die Erdölraffinerie in Płock, die von staatlich kontrollierten Aktiengesellschaft PERN Przyjaźń S.A. betrieben wird. Von dort führt die Erdölleitung Drużba weiter in die deutsche Raffinerie Schwedt an der unteren Oder. Außerdem verbindet die Pommersche Pipeline Płock mit einer Raffinerie in Danzig und den dortigen Erdölterminal Naftoport, das ebenfalls von PERN Przyjaźń S.A. betrieben wird. Rein technisch kann die Pommersche Pipeline Erdöl in beide Richtungen pumpen, allerdings beliefert diese Leitung bisher ausschließlich den Naftoport. Dieses Ölterminal ist das wichtigste von drei polnischen Erdölhäfen, zwei kleinere befinden sich in Gdingen und Stettin. Neben geringen Mengen russischen Rohöls werden hier vor allem verarbeitete Ölprodukte exportiert.