Prezentacja "Zielonego Instytutu" [PL]

Zielony Instytut. Portal Zielonej Polityki

Logo Zielonego Instytutu

Logo Zielonego Instytutu

Zielony Instytut jest ośrodkiem badania, propagowania i rozwijania zielonej myśli społecznej i politycznej. Promuje dorobek ruchu Zielonych w Europie i na świecie. Instytut działa także na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot, a także współpracy i solidarności międzynarodowej, pokoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Obecnie skupia się na trzech głównych programach: Zielony Nowy Ład, Zielone Miasto, działania na rzecz demokracji energetycznej. Prowadzi debaty, organizuje konferencje, rozwija programy edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju, wydaje publikacje.