Prezentacja organizacji "ClientEarth" [PL]

ClientEarth to organizacja pozarządowa zrzeszająca prawników, którzy zajmują się ochroną środowiska. Łącząc prawo, naukę i politykę publiczną tworzą oni strategie i narzędzia, które pomagają mierzyć się z największymi problemami środowiska naturalnego.

Siła prawa

Dobre prawo to najlepsze narzędzie ochrony środowiska. Łącząc znajomość prawa z wiedzą naukową, ClientEarth stawia czoła wyzwaniom środowiskowym, poczynając od zmian klimatycznych, poprzez zanikanie siedlisk i zanieczyszczenie powietrza, aż po wylesianie. Poprzez stosowanie prawa poszukuje realnych rozwiązań dla problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta. ClientEarth pomaga tworzyć dobre prawo i dba o jego właściwe stosowanie. Pomaga ludziom uzyskiwać informacje i rozliczać rządzących z ich odpowiedzialności wobec środowiska. Zagrożenia dla naszej planety mają charakter globalny – dlatego potrzebne są globalne rozwiązania. Główne problemy środowiskowe – zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, niedostatek wody i wyjałowienie ziem – mają również wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo.

Wspieranie demokracji środowiskowej

Połączenie prawa i akcji społecznych na rzecz środowiska może pomóc w walce wspólnego dobra z prywatnymi interesami. ClientEarth działa na rzecz powszechnego dostępu do informacji o stanie środowiska, udziału obywateli w kształtowaniu polityki środowiskowej oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Dostęp do informacji o środowisku powinien być traktowany przez władze jako interes publiczny. Dbanie o transparentność pomoże zapobiegać korupcji i nadużyciom, ale również ułatwiać obywatelom branie udziału w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie codzienne. Wciąż w wielu państwach oraz instytucjach Unii Europejskiej istnieją poważne przeszkody dla funkcjonowania demokracji środowiskowej. Działalność ClientEarth na rzecz dostępu do wymiaru sprawiedliwości zmierza do zniesienia barier ograniczających dostęp obywateli do sądów.

Logo ClientEarth

Logo ClientEarth