Prezentacja nowego magazynu "EkoAtom" [PL]

EkoAtom to nowoczesny kwartalnik popularnonaukowy poświęcony zagadnieniom z zakresu energetyki jądrowej. Prezentujący różne punkty widzenia prowokując dyskusję. Napisany w przystępny sposób o wszystkich aspektach wykorzystania energetyki jądrowej nie pomijając zagadnień bezpieczeństwa. EKOATOM to źródło rzetelnej informacji popartej wiedzą ekspertów. Magazyn posiada coraz bardziej ugruntowaną pozycję na czele mediów prowadzących kampanię informacyjną o energetyce jądrowej. Układ elektronicznego wydania magazynu składa się z 5 stałych elementów (tematów, rozdziałów) ujętych w spisie treści:

Wiadomości: informacje z serwisów Ministerstwa Gospodarki, PGE, Realizacja Programu PEJ wydarzenia na świecie, nowiny. Informacje o spotkaniach, odczytach, kongresach, wystawach.

Elektrownie jądrowe: szczegółowy opis światowych technologii łącznie z proponowanymi dla polski. Układy zabezpieczenia, konstrukcja, otoczenie, awarie.

Paliwo jadrowe: wydobycie, produkcja, wykorzystanie, utylizacja, przechowywanie.

Promieniowanie jonizujące: wpływ promieniowania na człowieka i środowisko, dawki graniczne, zalecenia międzynarodowe.

Edukacja: informacje podstawowe i szczegółowe z fizyki, chemii, geografii związane z energią jądrową