Podróż studyjna 21.-22.07.2016: „Zielona rewolucja na szczeblu lokalnym?”

„Zielona rewolucja na szczeblu lokalnym?" Strategie niskoemisyjne dla poprawy jakości powietrza - Podróż studyjna na Dolny Śląsk dla studentów oraz młodych ekspertów

Polska należy do krajów o najwyższym poziomie zanieczyszenia powietrza w Europie. Na poziomie centralnym brak jest długofalowych pomysłów, jak przeciwdziałać zanieszczyszeniu powietrza i smogowi, pokrywającemu setki polskich miast. Nieco inny obraz prezentuje się na szczeblu lokalnym: gminy starają się wdrażać dopasowane do lokalnych warunków rozwiązania przyjazne dla zdrowia i środowiska, do głosu coraz wyraźniej dochodzą organizacje pozarządowe. Jak wygląda to w praktyce? Jakie wyzwania stoją przed lokalnymi aktorami? Jak układa się współpraca z innymi samorządami i wyższymi szczeblami zarządzania w Polsce?

W ramach „Salonu" Platformy internetowej Pol-Int www.pol-int.org chcielibyśmy wspólnie odpowiedzieć na powyższe pytania. W dniach 21-22 lipca 2016 r. organizujemy podróż studyjną na Dolny Śląsk, gdzie spotkamy się z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Dodatkowym celem podróży będzie wizyta w Starej Kopalni w Wałbrzychu – mieście o górniczej przeszłości, które obecnie kreuje markę miasta przyjaznego środowisku.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do wzięcia udziału! Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 10.07.2016 r. pod adres salon@pol-int.org.

Dzięki wsparciu Fundacji Sanddorf ponosimy koszty zakwaterowania i wyżywienia, jedyne koszty przewidziane dla uczestników to podróż do Wrocławia oraz podróż powrotna do miejsca zamieszkania. Podóż zaczyna się 21.07.2016 o godzinie 12:00 we Wrocławiu, a kończy się 22.07.2016 ok godz. 18.00 również we Wrocławiu. Dokładny plan podróży prześlemy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Jedynym wymaganiem dla uczestników jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, ponieważ cały program odbędzie się w języku polskim bez tłumaczenia..

Serdecznie zapraszamy!

Podróż studyjna odbędzie się w ramach „Salonu" Pol-Int. Od 2014 roku Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wraz z Collegium Polonicum w Słubicach prowadzą platformę internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie www.pol-int.org. Platforma służy wymianie informacji naukowej w zakresie studiów o Polsce. W 2016 roku w jej ramach ruszył nowy blog naukowy – „Salon". Jego pierwszym tematem przewodnim są „Interdyscyplinarne wymiary energii i ochrony środowiska w Europie Środkowej". Zapraszamy do dyskusji!