Energia jądrowa w Polsce [PL]

W polskiej polityce oraz społeczeństwie nadal kontrowersyjnie dyskutuje się na temat energii jądrowej. Z tego powodu chcemy naszym użytkownikom polecić dalsze informacje i artykuły na ten temat. Z powodu długości tekstów załączamy tylko ich krótki opis oraz link do całych artykułów. Życzymy państwu ciekawej lektury!

Atomium w Belgii symbolizuje podejście do tematu energii jądrowej w innych krajach europejskich (zdjęcie: Dennis Jarvis, Creative Commons)

Atomium w Belgii symbolizuje podejście do tematu energii jądrowej w innych krajach europejskich (zdjęcie: Dennis Jarvis, Creative Commons)

Polecamy do przeczytania:

1) W sierpniu 2014 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) opublikował raport na temat "Energetyka Jądrowa w Polsce". Raport ten przedstawia konkretne wnioski i rekomendacje, płynące między innymi z analizy porównawczej projektów jądrowych realizowanych w innych państwach. Raport jest uwieńczeniem projektu badawczego PISM pt. "Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy". Uwzględniono w nim również wyniki badań opinii publicznej, zarówno ilościowych jak i jakościowych, przeprowadzonych przez PISM w celu weryfikacji opinii społecznej na temat energetyki jądrowej. Badania ujawniły przede wszystkim wysokie społeczne poparcie dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (64%). Tak duży stopień poparcia powinien być - zdaniem autorów raportu - wyraźnym sygnałem dla decydentów do dalszego działania. Najważniejsze informacje oraz wyniki całego projektu badawczego znajdą państwo tutaj: Konferencja prasowa "Polacy o energii jądrowej".

2) W styczniu 2014 rząd Polski przyjął "Program Polskiej Energetyki Jądrowej" (PPEJ), który ukazał się w Monitorze Polskim z 24 czerwca 2014 roku. Uchwała Rady Ministrów ustaliła okres realizacji PPEJ na lata 2014-2030. Na swoich 163 stronach Program przedstawia szczegółowe dane na temat analizy kosztów i źródła finansowania, wyboru lokalizacji, bezpieczeństwa itd. Program ten nadal jest najaktualniejszym dokumentem rządowym na temat energetyki jądrowej w Polsce.