Energia atomowa w Polsce/Atomenergie in Polen/Nuclear Energy in Poland [PL/DE/EN]

Falk Flade, Frankfurt/Oder

Pressurized Water Reactor (US Nuclear Regulatory Commission, Creative Commons)

Pressurized Water Reactor (US Nuclear Regulatory Commission, Creative Commons)

Polski

Obecnie nie ma w Polsce działającej elektrowni atomowej. Budowa elektrowni typu WWER-440 koło Żarnowca w północnej Polsce została przerwana w 1990 roku. Oficjalne plany wprowadzenia energii atomowej w Polsce pojawiły się ponownie w 2009 roku. Zgodnie z nimi pierwszy blok miał ruszyć najpóźniej w 2020. Planowana elektrownia ma zostać wybudowana przez polski koncern energetyczny PGE (Polska Grupa Energetyczna), w znacznej części należący do państwa. Wprowadzenie energii atomowej ma zmniejszyć zależność od węgla i zwiększyć ogólne bezpieczeństwo energetyczne. Mimo sporych opóźnień w 2016 roku minister energii Krzysztof Tchórzewski wypowiedział się na temat kontynuacji programu atomowego, jednak bez określenia konkretnego terminu. Wygląda jednak na to, że do połowy lat 20. nie ruszy w Polsce żadna elektrownia atomowa.

Deutsch

Bisher ist kein Atomkraftwerk in Polen in Betrieb. Der Bau eines Atomkraftwerks vom Typ WWER-440 bei Żarnowiec in Nordpolen wurde 1990 abgebrochen. Seit 2009 wird die Einführung der Atomkraft wieder offiziell geplant. Ursprünglich war bis 2020 die Inbetriebnahme des ersten Blocks geplant. Gebaut werden soll das Atomkraftwerk vom größten polnischen Energiekonzern PGE (Polska Grupa Energetyczna), der überwiegend in Staatsbesitz ist. Grundsätzlich soll die Einführung der Atomenergie die Abhängigkeit von der Kohle mildern und generell die Energiesicherheit erhöhen. Trotz großer Verzögerungen sprach sich im Januar 2016 Energieminister Krzysztof Tchórzewski für die Fortführung des Atomprogramms aus, ohne genaue Zeitangaben zu machen. Allerdings scheint keine Inbetriebnahme eines Atomkraftwerkes bis Mitte der 2020er Jahre geplant zu sein.

English

Until now, Poland is not operating a Nuclear Power Plant (NPP). The construction of a Soviet-type NPP in Żarnowiec in Northern Poland was stopped in 1990. Since 2009, there have been again official plans to introduce nuclear energy. Initially, the commissioning of the first bloc was envisioned for the year 2020. PGE (Polska Grupa Energetyczna), the largest and predominantly state-owned Polish energy company, was meant to conduct the construction work. The main aim of introducing nuclear energy is to reduce the dependence on coal as well as to increase overall energy security. Despite significant delays in the planning process, energy minister Krzysztof Tchórzewski declared in January 2016, that the nuclear program will be continued, but no clear timetable was established. Nevertheless, a commissioning seems to be unlikely before the mid-2020s.