Praca zbiorowa

Roman Czaja, Andrzej Radzimiński, Marian Arszyński (2013)

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Miejsce wydania Toruń
Ilość stron 573
Seria Dzieje Zakonu Niemieckiego, t. 2
Język Polski

ISBN: 978-83-231-3073-4

Problematyka związana z historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach i Inflantach nadal budzi duże zainteresowanie w Polsce, o czym świadczą licznie pojawiające się na rynku księgarskim i szybko znikające z półek publikacje – zarówno tłumaczenia książek autorów zagranicznych na język polski, jak i prace polskich autorów, wśród których obok specjalistów można znaleźć także historyków amatorów. Niewątpliwie książki ukazujące się w ostatnim dwudziestoleciu przyczyniły się do zmiany tradycyjnego obrazu Krzyżaków, obciążonego negatywnymi stereotypami ukształtowanymi w dużym stopniu w XIX w. Nadal jednak można zauważyć, że sposób postrzegania zakonu krzyżackiego w Polsce, jego wizerunek w środkach masowego przekazu, w publikacjach internetowych, a nawet w podręcznikach szkolnych znacznie odbiega od aktualnego stanu wiedzy naukowej. Winę za niedostateczne i zbyt wolne przenikanie wyników badań historycznych do zainteresowanych czytelników ponoszą w pierwszym rzędzie historycy, którzy zbyt mało uwagi poświęcają popularyzacji wyników swoich badań. Mając świadomość tych zaniedbań, badacze historii zakonu krzyżackiego związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęli przed dziesięciu laty inicjatywę (skierowaną głównie do nauczycieli, studentów i uczniów) przygotowania publikacji, które przedstawiałyby podstawowe zagadnienia z dziejów państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, ze szczególnym uwzględnieniem jego struktury wewnętrznej oraz organizacji administracji świeckiej i kościelnej. Efektem tego przedsięwzięcia były dwa zbiory esejów bogato ilustrowane mapami i szkicami oraz zbiór tłumaczonych na język polski tekstów źródłowych wydanych przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponieważ nakłady tych publikacji zostały już wyczerpane, Autorzy, wychodząc naprzeciw projektowi Wydawnictwa Naukowego UMK, podjęlisię przygotowania na bazie trzech wzmiankowanych prac nowej książki, w której uaktualniono stan wiedzy oraz poszerzono pewne fragmenty ze względu na zainteresowania szerszego czytelnika.

(informacja ze strony internetowej wydawnictwa)

Spis treści

Wstęp (Roman Czaja, Andrzej Radzimiński) / 7

CZĘŚĆ I. PRUSY

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach – próba charakterystyki (Roman Czaja, Zenon Hubert Nowak) / 11

Podziały administracyjne państwa zakonnego w Prusach (Janusz Tandecki) / 29

Zamki i umocnienia zakonu krzyżackiego i hierarchii kościelnej w Prusach (Marian Arszyński) / 55

Miasta i przestrzeń miejska w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (Roman Czaja) / 81

Podziały kościelne w Prusach (Andrzej Radzimiński) / 107

Parafie w państwie krzyżackim (Marian Biskup) / 129

CZĘŚĆ II. INFLANTY

Władztwa terytorialne w średniowiecznych Inflantach i ich granice (Marian Biskup) / 153

Struktury i podziały administracyjne w zakonie krzyżackim w Inflantach (Janusz Tandecki) / 167

Zamki i umocnienia zakonu krzyżackiego i biskupów w Inflantach (Marian Arszyński) / 183

Miasta inflanckie XIII–XVI w. (Roman Czaja) / 215

Podziały kościelne Inflant (Andrzej Radzimiński) / 241

CZĘŚĆ III. WYKAZY URZĘDÓW

Dostojnicy i urzędnicy zakonu krzyżackiego w Prusach (Bernhart Jähnig) / 279

Dostojnicy i urzędnicy zakonu kawalerów mieczowych i zakonu krzyżackiego w Inflantach (Klaus Militzer) / 331

Wykaz biskupów diecezji pruskich oraz biskupów i wójtów biskupich w Inflantach

(Andrzej Radzimiński) / 359

CZĘŚĆ IV. SŁOWNIK NAZW MIEJSCOWYCH W PRUSACH

(Marian Arszyński, Roman Czaja) / 373

CZĘŚĆ V. ŹRÓDŁA / 379

  • Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach: Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku (Dzieje zakonu niemieckiego, Bd. 2)

    Zrecenzował(a) dr Paul Srodecki