Monografia

Barbara Gąciarz, Jerzy Bartowski (2012)

Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 384
Język Polski

ISBN: 8376830600

Przedstawione w książce badania są nie tylko nawiązaniem, ale i kontynuacją zrealizowanych w latach 2000 - 2002 badań nad procesem instytucjonalizacji samorządności terytorialnej w Polsce, który dokonywał się na szczeblu samorządów województwa i powiatu, powołanych wówczas w wyniku reformy terytorialnego podziału kraju, nazywane w dalszych rozdziałach książki "badania 2002" (Gąciarz 2004). Wątki porównawcze w badaniach relacjonowanych w niniejszej pracy zostały zaprojektowane w celu umożliwienia pokazania długookresowych trendów w kształtowaniu się instytucji publicznych na szczeblach: regionalnym i lokalnym oraz trwałości skutków instytucjonalizacji założycielskiej. Jednym z najważniejszych celów reformy administracji publicznej, dokonanej przed kilkunastu laty w Polsce, było wzmocnienie instytucjonalnych ram, służących zdynamizowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, podjęcie zagadnienia, czy w istocie rzeczy mamy do czynienia z takim właśnie skutkiem, jest logicznym wyborem badawczym w odniesieniu do analizy procesów zachodzących w samorządach wojewódzkich i powiatowych po okresie ich konstytuowania się. Projekt zrealizowany w latach 2008-2012 był zorientowany przede wszystkim na poszukiwanie odpowiedzi na to właśnie pytanie.

Fragment wstępu

  • Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość

    Zrecenzował(a) dr Marcin Siedlecki