Monografia

Urszula Klonowska (2012)

Rynek Pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 219
Seria Monografie IBRKK
Język Polski

ISBN: 8361284389

Celem monografii jest identyfikacja oraz analiza i ocena kluczowych zjawisk i procesów zachodzących na rynku pracy w Polsce. Podjęta przez autorów problematyka nawiązuje do głównych nurtów badań z zakresu rynku pracy. Dotyczy to m.in. prowadzonej polityki rynku pracy oraz zachowań przedsiębiorców w warunkach zmian na tym rynku. Przedstawione rozważania stanowią próbę zarysowania podstawowych problemów stojących przed uczestnikami rynku pracy oraz mogących się pojawić w perspektywie najbliższych lat.