Praca zbiorowa

Eleonora Kirwiel; Ewa Maj; Ewelina Podgajna (red.) (2011)

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna

Wydawnictwo UMCS
Miejsce wydania Lublin
Język Polski

ISBN: 978-83-227-3285-4

Redaktorzy i Autorzy książki podjęli się tematu bardzo ważnego i znaczącego. W ciągu ostatnich najmniej kilku miesięcy mamy do czynienia z coraz bardziej wyraźną transformacją politycznych relacji pomiędzy Rosją a Polską, skutkującą też przemianami wzajemnego postrzegania obu narodów. Tym samym pogłębiona i zróżnicowana refleksja nad wizerunkami obu narodów w ciągu ostatniego stulecia, a więc okresu istnienia nowoczesnych narodów w obu krajach, jest niesłychanie ważnym i aktualnym zadaniem badawczym.