Monografia

Małgorzata Dmochowska (2012)

Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amwayem a trollami

Wydawnictwo IFiS PAN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 257
Język Polski

ISBN: 9788376830483

Praca Małgorzaty Dmochowskiej będzie inspirującą lekturą dla tych, którzy pragną diagnozować osobliwości polskiego społeczeństwa i jego moralności publicznej po 1989 roku i czynić to w kontekście nieustannie istotnego dla teorii społecznej Wielkiego Pytania, mianowicie pytania o Wspólnotę, jej źródła, mechanizmy i funkcje. Otrzymujemy interesujący przyczynek do dyskusji teoretycznej o osobliwościach Polski w okresie transformacyjnym. Autorka wskazuje na zdolność społeczeństwa polskiego do radzenia sobie z nowymi bodźcami kulturowymi i cywilizacyjnymi, a także z różnorodnością tempa modernizacji w Polsce.

Należy dodać, że zajmowanie się przez nią wspólnotami we współczesnej Polsce wynika nie tylko z zainteresowań akademickich autorki, ale także z jej zaangażowania społecznikowskiego, co sprawia, że kanoniczna dla socjologii i antropologii problematyka wspólnotowości nabiera waloru autentycznego przeżycia. Dlatego też książkę tę zaliczam do cenionej przeze mnie postaci socjologii, a mianowicie krytycznej socjologii obywatelskiej, socjologii zaangażowanej w proces dobrowolnego tworzenia solidarności społecznej i budowania nowych typów zakorzenienia kulturowego

  • Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amwayem a trollami

    Zrecenzował(a) dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek