Praca zbiorowa

Dariusz Libionka; Laurence Weinbaum (2011)

Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego

Wydawnictwo Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydow
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 634
Język Polski

ISBN: 8393220289

Dziś do szerokiej dystrybucji trafia najnowsza książka na temat ŻZW pt. "Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze - wokół Żydowskiego Związku Wojskowego". Książka jest efektem współpracy historyków polskiego (Dariusz Libionka) i izraelskiego (Laurence Weinbaum). W nowatorski sposób, zarówno jeśli chodzi o interpretacje jak i wykorzystany materiał źródłowy, przedstawiają oni tematykę walki zbrojnej Żydów (powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie, konspiracja i partyzantka) i współpracy polsko-żydowskiej. Obok rekonstrukcji faktów, książka ukazuje meandry peerelowskiej i współczesnej „polityki historycznej" oraz przestrzega przed banalizacją dziejów Zagłady i stosunków polsko-żydowskich.

W 2009 roku Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów opublikowało książkę pt. „Żydzi w powstańczej Warszawie" autorstwa Barbary Engelking i Dariusza Libionki. Przygotowywana obecnie pozycja "Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze - wokół Żydowskiego Związku Wojskowego", stanowi kolejną z serii publikacji odnoszących się do tematyki walki zbrojnej Żydów i współpracy polsko-żydowskiej.

Celem publikacji jest rzetelne i zgodne z wymogami warsztatu historyka opracowanie zafałszowanej i pełnej luk historii Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW), jednej z dwóch organizacji bojowych utworzonych w warszawskim getcie i biorących udział w powstaniu w kwietniu 1943 r. W okresie bezpośrednio powojennym, przede wszystkim z powodów politycznych, jej udział w powstaniu minimalizowano, a niekiedy nawet pomijano milczeniem. Od końca lat pięćdziesiątych jej dzieje stały się przedmiotem manipulacji związanych z pojawieniem się w PRL korpusu fałszywych źródeł, które szybko i na trwałe weszły do światowego obiegu naukowego. W latach osiemdziesiątych pojawiły się - tym razem w USA, Izraelu i Australii - kolejne apokryfy, które z jednej strony wzmogły zainteresowanie tematem, z drugiej przyczyniły się do ugruntowania mitów i przekłamań. Skutkiem tej sytuacji jest funkcjonowanie w obiegu licznych prac, zarówno naukowych jak i publicystycznych, powielających narosłe przez lata błędy i wątpliwe schematy interpretacyjne.

Autorzy książki, która niebawem ukaże się także w Izraelu oraz w USA chcą zmienić ten stan rzeczy. Wcześniejsze publikacje obu autorów zamieszczane w polskich i zagranicznych pismach naukowych odbiły się szerokim echem w kręgu historyków polskich i zagranicznych i wywołały spory i dyskusje.