Praca zbiorowa

Zbigniew D. Czachór, Adam Dudzic (red.) (2017)

Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. W poszukiwaniu nowych pojęć i sposobów myślenia

Wydawnictwo Wydawnictwo Sejmowe
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 240
Język Polski

ISBN: 978-83-7666-459-0

Książka jest rezultatem konferencji „Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. W poszukiwaniu nowych pojęć i sposobów myślenia", której organizatorem była Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej. W pierwszej części książki została poddana analizie rola parlamentów narodowych w zmieniającej się Unii Europejskiej i Sejmu RP w procesie integracji europejskiej. W drugiej części zaprezentowane zostały przemyślenia dotyczące przyszłości Polski w Unii Europejskiej i Unii Europejskiej w Polsce z perspektywy multi- i interdyscyplinarnej. Poruszone przez prelegentów zagadnienia odnosiły się do aktualnych wyzwań i problemów stojących przed Unią. Szczególny nacisk położony został na wymiar gospodarczy, ekonomiczny i fiskalny Unii Europejskiej oraz rolę Polski i Sejmu RP w tym zakresie. Skoncentrowano się również na uprawnieniach Sejmu RP jako izby parlamentarnej w kontekście Traktatu z Lizbony. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych multidyscyplinarnym ujęciem zagadnień związanych z Unią Europejską, w tym studentów i absolwentów stosunków międzynarodowych, europeistyki czy politologii oraz wszystkich tych, których interesuje praktyczna realizacja uprawnień parlamentów narodowych od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony.Pokaż wszystkie artykuły z tej publikacji zbiorowej (1)