Monografia

Maciej Mróz (2020)

Wybrane aspekty relacji polsko-litewskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję mniejszości polskiej w Republice Litewskiej. Raport

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 978-83-235-4283-4

Autor analizuje stosunki polsko-litewskie po odzyskaniu przez oba państwa suwerenności na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wyznacznikami tych relacji były zarówno wspólna, starsza i nowsza historia, jak i sytuacja mniejszości narodowych w obu państwach, determinujące w zasadniczy sposób politykę, bezpieczeństwo, ekonomię, i to w podwójnym wymiarze – wewnętrznym i bilateralnym. Sposobem realizacji stosunków z Republiką Litewską były natomiast działania dyplomatyczne podejmowane przez kolejne polskie rządy.

https://www.wuw.pl/product-pol-12833-Wybrane-aspekty-relacji-polsko-litewskich-w-latach-1991-2019-i-ich-wplyw-na-kondycje-mniejszosci-polskiej-w-Republice-Litewskiej-Raport-EBOOK.html