Praca zbiorowa

Andrzej Dorosz (red.) (2014)

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki

Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 251
Język Polski

ISBN: 978-83-87444-98-3

Bezpośrednie przyczyny, które wywołały amerykański kryzys finansowy, jego mechanizm oraz kanały rozprzestrzeniania się szoków na inne gospodarki były analizowane oraz zostały szeroko opisane, co jednak wcale nie oznacza, że dysponujemy już pełną wiedzą na temat tego zjawiska, że wszystko zostało wyjaśnione. Wydaje się, że szczególną uwagę należy w dalszym ciągu poświęcać analizie przyczyn kryzysu finansowego oraz jego mechanizmowi, gdyż w tym zakresie nadal jest wiele niejasności i kontrowersji, a tylko dokładna identyfikacja przyczyn pozwoli w przyszłości zapobiegać wykształceniu się kolejnych kryzysów finansowych.

Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań warto ogólnie zarysować globalne tło, na jakim zachodzą opisywane zjawiska i zastanowić się, jak w ich świetle wygląda Polska. GKF (Globalny Kryzys Finansowy) spowodował bowiem bardzo duże zmiany w gospodarce światowej. Choć jest w swej istocie zjawiskiem finansowym, to zmiany wystąpiły zarówno w sferze finansowej, jak i realnej.

Prace zebrane w niniejszej monografii są opisem różnych ciekawych zjawisk gospodarczych, w których tle jest GKF. Poruszone w nich zagadnienia mają charakter regionalny i/lub sektorowy. Są interesującymi przyczynkami do dyskusji, wskazującymi jak pewne fragmenty polskiej gospodarki działały w otoczeniu naznaczonym przez kryzys.
Fragment ze Wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp - Andrzej Dorosz

1. Wpływ globalnego kryzysu na funkcjonowanie małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
- Anna Maria Wiśniewska

2. Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zakres zmian w szkoleniu
księgowych na przykładzie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
- Katarzyna Magdalena Orzechowska

3. Bezpieczeństwo informacji w dobie globalnego kryzysu
- Jowita Sobczak

4. PPP - Partnerstwo publiczno-prywatne w kryzysie 2007-2014
- Maria Magdalena Szwed

5. Rozwój sektora IT w okresie załamania gospodarczego
- Wioletta Wieszczycka

6. Fundusze pożyczkowe jako alternatywna forma finansowania
przedsiębiorstw w czasach kryzysu
- Artur Kuchciński

7. Kontrowersje wokół polityki konsolidacji fiskalnej w strefie euro
- Adrian Wojtas

8. Rola MFW i jego pieniądza SDR w światowym systemie walutowym
- Artur Dobosz

9. Ekonomiczne uwarunkowania działalności inkubatorów
przedsiębiorczości w dobie globalnego kryzysu i ich wpływ na rozwój lokalnej gospodarki
- Barbara Sawczuk-Gołaszewska

Indeks nazwisk

  • Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki

    Zrecenzował(a) dr hab. Krzysztof Waliszewski