Monografia

Lucyna Czechowska (2013)

Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Adam Marszałek
Miejsce wydania Toruń
Ilość stron 295
Język Polski

ISBN: 978-83-62942-18-3

Celem niniejszej pracy było ustalenie, które z czterech zadeklarowanych przez Rzeczpospolitą Polską relacji specjalnych z państwami unijnymi spełniały w latach 2004–2010 kryteria materialnego partnerstwa strategicznego, odróżniając je tym samym od państw strategicznych w ujęciu formalnym oraz związków niewypełniających nawet warunków formalnego partnerstwa strategicznego.

(Ze strony wydawcy)

  • Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej

    Zrecenzował(a) dr Filip Tereszkiewicz