Monografia

Anna Wierzbicka (2009)

We Francji i w Polsce 1900-1939. Sztuka, jej historyczne uwarunkowania i odbiór w świetle krytyków polsko-francuskich

Wydawnictwo Inst. Sztuki Polskiej Akad. Nauk
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 417
Język Polski

ISBN: 978-83-89101-82-2

Książka jest pierwszym obszernym opracowaniem poglądów krytyków sztuki polskiego pochodzenia aktywnych we Francji w latach 1900-1939: Chila Aronsona, Adolfa Baslera, Waldemara George'a, Zygmunta Klingslanda, Antoniego Potockiego, Jana Topassa, Edwarda Woronieckiego, Zygmunta Lubicz-Zaleskiego. Ich publikowane w tym okresie teksty tworzą znakomity obraz epoki. Epoki burzliwej, w której rodziły się nowe kierunki wywołujące ostre polemiki w prasie, toczyły się gorące dyskusje wokół sztuki narodowej oraz wokół roli krytyków i marszandów. Stanowią też znakomity przykład piśmiennictwa o sztuce, różniącego się nie tylko stylem, ale też odmienną oceną tych samych zjawisk artystycznych i twórców. Istotne uzupełnienie publikacji stanowi płyta CD z biogramami krytyków wraz z wykazem archiwaliów dotyczących ich życia i twórczości, literaturą im poświęconą oraz wybraną bibliografią (do 1939 roku).

(Ze strony wydawcy)

  • We Francji i w Polsce 1900-1939. Sztuka, jej historyczne uwarunkowania i odbiór w świetle krytyków polsko-francuskich

    Zrecenzował(a) dr Lidia Głuchowska