Praca zbiorowa

Gębka-Wolak, Małgorzata; Szkapienko, Tatiana (Red.) (2020)

W kręgu kultury i języka. Innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Miejsce wydania Toruń
Ilość stron 232
Język Polski

ISBN: 978-83-231-4457-1

Monografia stanowi zbiór prac powstałych w ramach realizacji projektu "Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii". Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia znalazł odbicie w wieloaspektowości problematyki poruszanej w opracowaniach uczonych i glottodydaktyków z Polski, Rosji i Niemiec. Mimo że w centrum uwagi międzynarodowego zespołu znajdują się aktualne zagadnienia nauki i promocji języka polskiego oraz kultury wsród obcokrajowców, podejmowana tematyka i oferowane rozwiązania maja wymiar ogólnodydaktyczny i mogą być wykorzystywane w procesie nauczania wszystkich języków obcych. Książka adresowana jest do szerokiego kręgu filologów, wykładowców i studentów specjalności lingwistycznych.