Monografia

Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk (2018)

Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i Europie

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-318-1

„Barometr Polska–Niemcy" jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko- -niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku we współpracy z biurem Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i 2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna. W 2018 roku partnerem tego projektu badawczego była Fundacja Körbera. W maju 2018 roku ukazała się pierwsza część omówienia tegorocznej edycji badań: „Polacy i Niemcy – dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość?".