Monografia

Marek Nowak (2015)

Teoria nieracjonalnego działania: socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce wydania Poznań
Ilość stron 348
Język Polski

ISBN: 978-83-232-2852-3

Książka jest próbą socjologicznego zmierzenia się z zagadnieniem działania" pozytywnie zorientowanego na innych", stanowiącego również propozycję (dotychczas niezadawalającego) teoretyzowania na temat wolontariatu i społecznej aktywności. Podstawą interpretacyjną części teoretycznej jest etymologiczna refleksja nad łacińskim: voluntas, zagadnieniem obywatelstwa socjalnego (T. H. Marshall) oraz współczesnymi interpretacjami ewolucji sfery samoorganizacji w relacji do (wobec) instytucji państwa narodowego (Y. Kazepov). Autor proponuje i rozwija koncepcję „działania inspirowanego voluntas" w nawiązaniu do (1) socjologicznej teorii działania oraz (2) teorii „zachowań prospołecznych". Wprowadza również pojęcie „naturalnego poziomu aktywizmu". W części empirycznej czytelnik znajdzie analizy oparte na Diagnozie Społecznej, Globalnym Badaniu Wartości (WVS), badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej oraz dwóch projektach badawczych realizowanych w Poznaniu (na kwotowej próbce mieszkańców miasta) w 2006 roku oraz badaniu wolontariuszy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu z 2010 roku.

(Od wydawcy)


  • Teoria nieracjonalnego działania. Socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu

    Zrecenzował(a) dr Ryszard Skrzypiec