Czasopismo

Bernard Linek (red. nacz.) (od 2014)

Studia Śląskie t.74. Wieś śląska - zderzenie kultur

Wydawca Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Częstotliwość rocznie
Język Polski

ISSN: 0039-3355

Studia Śląskie

Tom 74 – Wieś śląska – zderzenie kultur

Na 74. tom czasopisma złożyło się 14 artykułów, przyczynków i innych materiałów przygotowanych przez historyków, socjologów i językoznawców, które przed wszystkim skupiają się na analizie wielowymiarowej spuścizny i kształtu wsi śląskiej. W pierwszym dziale pt. „Studia" są umieszczone m.in. artykuły pokazujące obraz wsi w poezji Jana Goczoła (Krystyna Kossakowska-Jarosz, Opole) oraz koncepcję śląskiej tożsamości w twórczości Kazimierza Kutza (Ilona Copik, Katowice). Znajduje się tu także historyczny zarys zetknięcia się trzech języków i związanych z nimi narodowości na przykładzie Śląska Austriackiego (Marie Gawrecká i Dan Gawrecki, Opava) oraz relacji między ludnością rodzimą a napływową na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej i III RP (Franciszek Jonderko, Opole). Kolejne studium poddaje analizie zasoby kultury materialnej dolnośląskiej wsi Dobków, stan ich zachowania i sposoby ochrony (Kinga Janusiak, Joanna Nikel, Wrocław).

W drugim dziale zatytułowanym „Miscellanea i Materiały" zamieszczono kilka tekstów dotykających relacji językowych na Śląsku. Inge Bily (Lipsk) dokonuje porównania polsko-niemieckiego słownictwa prawniczego na podstawie prawa magdeburskiego. Kwestii zmian językowych na Śląsku dotyczy szkic Bogusława Wyderki (Opole), a Stanisława Sochacka pisze o imionach i nazwiskach Żydów górnośląskich.

W dziale „Przeglądy" opublikowano obszerny „Raport z przebiegu akcji Archiwum Powstań Śląskich powinno wrócić na Śląsk" autorstwa Edwarda Długajczyka.

Pełny spis treści rocznika oraz możliwość złożenia zamówienia:

Tom 74:
http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie-tom-74/

Najnowsze i archiwalne tomy „Studiów Śląskich" są dostępne na naszej stronie, a także poprzez bazę C.E.E.O.L.