Praca zbiorowa

Marcin Stasiak, Marta Kurkowska-Budzan (2016)

Stadion na peryferiach

Wydawnictwo Wydawnictwo Universitas
Miejsce wydania Kraków
Ilość stron 372
Język Polski

ISBN: 97883-242-3068-6

Książka Stadion na peryferiach jest bardzo ciekawym przykładem uprawianej w nowoczesny sposób nauki historycznej. Z pewnością jest to tekst interdyscyplinarny, i to w prawdziwym tego słowa znaczeniu, sięga bowiem zarówno do historii i jej warsztatu, do metod stosowanych w socjologii czy w antropologii kultury. Można go również zaliczyć do kategorii – niestety tak rzadkiej dotąd w Polsce – badań nad mentalité, co jeszcze bardziej podnosi jego wartość. Podobnie jak dostrzegalne wątki z historii wizualnej, mówionej, historii materialnej i historii przestrzeni. Nie odważyłbym się napisać, czego tutaj jest więcej. Dlatego całość robi tak pozytywne wrażenie. W skrócie, praca dotyczy zarówno tego, „jak było", jak wyglądał sport w przestrzeni geograficznych i kulturowych peryferii w okresie głównie powojennym, ale również, jak myśleli o nim (myślą) bohaterowie opowieści (aktorzy społeczni) posiadający pamięć o przeszłości. Jednak podstawowym tematem według mnie jest społeczeństwo małych miasteczek i wsi, które niezbyt często znajduje się w polu zainteresowań historyków, a jeśli już, to traktowane jest jak margines potrzebny do przedstawienia przemian politycznych. Tutaj mamy do czynienia z wyobrażeniem społeczności jako motywem prymarnym. Sport wydaje się wręcz pewnym instrumentem do jej pokazania. Dodatkową zaletą jest zastosowanie oddolnej perspektywy pozwalającej dostrzec różne aspekty w zupełnie innym świetle albo po prostu pozwalające zarejestrować wątki dotąd niedostępne.

(nota wydawnicza - z recenzji dr. hab. Mariusza Mazura)

SPIS TREŚCI

 1. Podziękowania
 2. Wstęp
 3. Rozdział I: Pokolenie
 4. Rozdział II: Dzikie boiska
 5. Rozdział III: Bilans otwarcia
 6. Rozdział IV: Stadion na peryferiach
 7. Rozdział V: Nowy człowiek na nowym stadionie
 8. Rozdział VI: Rowerem w świat
 9. Rozdział VII: Światła miasta
 10. Rozdział VIII: Suplement, czyli jak poznawaliśmy stadiony
 11. na peryferiach
 12. Bibliografia prac cytowanych
 13. Spis ilustracji