Monografia

Agnieszka Łada (2017)

Stabilizator. O znaczeniu gospodarki w obecnych relacjach polsko-niemieckich

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 978-86-7689-223-1

W obliczu politycznych zmian w Polsce, stawiane są pytania o perspektywy rozwoju polsko-niemieckich relacji gospodarczych w nowej sytuacji, zwłaszcza, gdy polityczna atmosfera, mimo poprawy w ostatnich miesiącach, nie jest tak dobra, jak było to do 2015 roku. Poniższy tekst ma na celu w związku z tym pokazanie, jak podejmowane w Polsce reformy i sytuacja ekonomiczna nad Wisłą wpływają lub mogą wpłynąć na działania podmiotów w gospodarczych stosunkach polsko-niemieckich. Formułuje także rekomendacje, jak te relacje można wzmocnić i udoskonalić, aby obu stronom przynosiły jeszcze większe korzyści. Oparty jest na wnioskach z ponad 40 rozmów przeprowadzonych z ekspertami, urzędnikami i przedstawicielami przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech.

http://www.isp.org.pl/publikacje,1,923.html