Praca zbiorowa

Natalia Jarska/Jan Olaszek (red.) (2015)

Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989

Wydawnictwo IPN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 439
Język Polski

ISBN: 978-83-7629-767-5

Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN konferencji naukowej „Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989", która odbyła się w maju 2013 roku. Miała ona charakter interdyscyplinarny – oprócz historyków wzięli w niej udział reprezentanci innych nauk humanistycznych i społecznych: socjologii, antropologii, prawa i kulturoznawstwa. Większość artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi rozwinięcie wygłoszonych na niej referatów.

Ze strony wydawcy