Praca zbiorowa

Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek (red.) (2020)

Społeczeństwa na rozdrożach. Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku