Praca zbiorowa

Klaus Misgeld, Karl Molin, Paweł Jaworski (2015)

Solidaritet och diplomati: Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet

Wydawnictwo Södertörns högskola
Miejsce wydania Huddinge
Ilość stron 520
Seria Södertörn Academic Studies
Język Szwedzki

ISBN: 978-91-87843-17-4

Transformacja Polski z państwa jednopartyjnego w liberalną demokrację była dziełem polskiej opozycji demokratycznej, a w szczególności niezależnego związku zawodowego Solidarność. Swoją rolę odegrały też kraje zachodnie, wspierając działania opozycji. Także Szwecja angażowała się w pomoc dla Polski.

Szwedzkie związki zawodowe od początku towarzyszyły dramatycznym wydarzeniom w Polsce i udzielały w latach 80. XX wieku wsparcia materialnego jak i moralnego, często we współpracy z polskimi działaczami w Szwecji. Jednocześnie szwedzka dyplomacja utrzymywała żywe kontakty z polską opozycją, a wobec władz opowiadała się za drogą dialogu i porozumienia. Na „szwedzki model" zwrócił uwagę zarówno reżim jak i opozycja, co sprawiło że Szwedzi stali się interesującymi partnerami rozmów. W badaniach historycznych nie poświęcono dotąd wiele uwagi zaangażowaniu szwedzkich związków zawodowych oraz dyplomacji w Polsce w latach 80. Ich działania miały często nieoficjalny charakter i nie były wówczas dokumentowane.

Na podstawie abstraktu. Pełen tekst publikacji: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:804924/FULLTEXT02.pdf