Praca zbiorowa

Antonina Ostrowska, Michał Skrzypek (2015)

Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju

Wydawnictwo Wydawnictwo IFIS PAN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 422
Język Polski

ISBN: 978-83-7683-094-0

Oddawana do rąk czytelników monografia pomyślana została jako rekapitulacja dokonań socjologii medycyny w Polsce przez 50 lat od formalnej instytucjonalizacji subdyscypliny, czyli z powołaniem w roku 1964 z inicjatywy Magdaleny Sokołowskiej (1922–1989) Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (obecnie funkcjonującej w strukturach PTS pod nazwą „Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny"). Autorzy rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie nie ograniczają się jednak wyłącznie do prezentacji state of the art poszczególnych nurtów badawczych współtworzących pole badań naszej subdyscypliny, ale wskazują perspektywy dalszego rozwoju socjomedycznej problematyki badawczej w Polsce, uwzględniając szeroki, dwupłaszczyznowy układ referencyjny socjologii medycyny, współtworzony przez socjologię ogólną i specyficzne dla niej problemy badawcze, a jednocześnie w znacznej mierze współkształtowany przez zapotrzebowania medycyny i zdrowia publicznego.

  • Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju

    Zrecenzował(a) dr hab. Małgorzata Bieńkowska