Praca zbiorowa

Juliusz Kotyński (red.) (2014)

Różne oblicza zarządzania ryzykiem

Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 272
Język Polski

ISBN: 978-83-87444-96-9

Monografia jest wynikiem badań wielu naukowców współpracujących z Instytutem Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie nad różnymi aspektami ryzyka i zarządzania ryzykiem w sferze ekonomicznej, społecznej i politycznej w Polsce, Europie i na świecie w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, w okresie przezwyciężania skutków globalnego kryzysu finansowego, kryzysu zadłużeniowego w obszarze euro oraz spowolnienia wzrostu i utrzymującej się niepewności i niestabilności w gospodarce europejskiej i światowej.
Ważne miejsce zajmują w książce kwestie edukacji, innowacji (technologicznych i społecznych) i konkurencyjności oraz ich roli w zarządzaniu ryzykiem makro- i mikroekonomicznym Polski, jako kraju dążącego do podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy standardu życia oraz ochrony zdrowia ludności, przy wykorzystaniu dostępnych środków zewnętrznych i aktywnym udziale w zmieniającym się ogólnoeuropejskim i globalnym międzynarodowym podziale pracy.

SPIS TREŚCI

Wstęp - Juliusz Kotyński

Aneta Stańczak
System edukacji w Polsce a współczesne wyzwania cywilizacyjne

Grzegorz Słowiński
Pobudzanie innowacji - droga do bogactwa czy do biedy?

Paulina Przywieczerska
Zasady i ryzyko budżetowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Maria Alicja Małkowska
Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych

Anna Maria Wiśniewska
Zarządzanie ryzykiem w małym i średnim przedsiębiorstwie
(na przykładzie województwa mazowieckiego)

Magdalena Rybicka
Zarządzanie ryzykiem związane z e-biznesem

Ireneusz Łazor
Warunki i perspektywy rozwoju energetyki i zapewnienia Polsce bezpieczeństwa
energetycznego na europejskim rynku energii

Dariusz Bliźniak
Zarządzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowo-rozrachunkowej

Grzegorz Michalski
Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego Sharpe'a do analizy portfela
inwestycyjnego

Sebastian Boguś
Ocena wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych w świetle projektu
Solvency II

Aleksandra Biernacka
Wyniki ekonomiczne zakładów ubezpieczeń w Polsce z punktu widzenia sytuacji
własnościowej po roku 1990

Sylwia Śmietanko
Ryzyko rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej w perspektywie 2050 r.

Jacek Nowak
Dynamika eksportu Chin w długim okresie i ryzyko jej spowolnienia

Pradeep Kumar
Risk in Relations between India and EU in a Changing World - Perception
and Perspective

Davut Han Aslan, Muhammadqosim Sharapov
The Developing Eight Organization for Economic Cooperation. A Risk
of Political Shift?

Jasurbek Babaev
Islamie Finance and its Place in the World Financial System

Krzysztof Ostaszewski
It's the Real Economy, Stupid!

Indeks nazwisk

(Ze strony wydawcy)

  • Różne oblicza zarządzania ryzykiem

    Zrecenzował(a) dr Magdalena Klimczuk-Kochańska