Monografia

Beata Machul-Telus (2019)

Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007

Wydawnictwo Wydawnictwo Sejmowe
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 9788376664811

Przedmiotem publikacji jest opis i analiza roli Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej od momentu jej powstania, w 1989 roku, do czasu wprowadzenia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w latach 2005–2007. Podstawę badawczą książki stanowią źródła archiwalne, w tym stenogramy z posiedzeń plenarnych oraz biuletyny komisji sejmowych.

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/rola-komisji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-w-ksztaltowaniu-pol-1551690