Praca zbiorowa

Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wolowiec, Tomasz Zukowski (red.) (2015)

Rok 1966. PRL na zakręcie

Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 409
Seria Komunizm Idee-Dyskursy-Praktyki
Język Polski

ISBN: 978-83-64703-06-5

Sprawa nacjonalistycznej legitymizacji, która zdominowała lata 60. i naznaczyła dekady następne, nie dotyczy jedynie władzy komunistycznej i nie można jej redukować do instrumentalnego użycia narodowej symboliki, do "rozgrywania tego motywu". Zjawisko to ma charakter o wiele poważniejszy i polega na umowowaniu w obrazie narodu realnych społecznych pragnień, samorozpoznań, przechwyceń, gier o pozycję symboliczną i legitymizację własnego miejsca w nowym społeczeństwie. Marzec oznacza zderzenie z tą fantazją tożsamościową, która daje siłę nie tylko reakcji Moczarowskiej. Bezsilność w starciu z tym obrazem i stojącą zań formacją - oto niewypowiedziana i przysłonięta treść opozycyjnej traumy. Odtąd żaden projekt, żadna próba społecznej zmiany nie może obejść się bez odwołania do narodowej legitymizacji. Patriotyzm i naród stają się niepodważalnym horyzontem wspólnoty politycznej. Trauma pozostała niema.

(Ze strony wydawcy)

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Zrecenzował(a) dr Hans-Christian Dahlmann

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Zrecenzował(a) prof. Malgorzata Fidelis