Czasopismo

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (od 2003)

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Skrót Rocznik IEŚW
Wydawca Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Częstotliwość kwartalnie
Język Polski

ISSN: 1732-1395

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" jest czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej międzynarodowego otoczenia. Prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i szerokiego, krajowego i międzynarodowego grona jego współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku – w kilku tematycznych woluminach. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski. W skład Rady Naukowej „Rocznika" wchodzą znane postaci życia naukowego z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Rosji, USA i Polski.

Wersją pierwotną pisma jest wersja drukowana (papierowa).

Adres redakcji: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin,

tel. +48 81 534 6395Pokaż wszystkie artykuły tego czasopisma (15)