Monografia

Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza (2014)

Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce

Wydawnictwo Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 431
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-115-6

Intencją autorów monografii Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce nie jest synteza badań i analiz nurtu aktywizacji w polityce społecznej ani też przedstawienie autorskiej koncepcji przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy wykorzystaniu programów aktywizujących.

W centrum rozważań są, ani mniej ani więcej, tylko usługi reintegracji społecznej i zawodowej, czyli tzw. activation services. Autorzy zaznaczając, że usługi te tworzą nowy obszar działania służb społecznych i służb zatrudnienia w Polsce i wielu innych państwach europejskich, starają się pokazać ich pozytywny sens, ale jednocześnie nie zamykają oczu na dylematy, niejednoznaczności, dostrzegalne zwłaszcza tam, gdzie praktyka nie przystaje do założeń i oczekiwań.

http://isp.org.pl/publikacje,25,819.html