Czasopismo

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej UW (od 1999)

Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje

Częstotliwość kwartalnie
Język Polski

ISSN: 1640 - 1808

Kwartalnik "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" jest czasopismem poświęconym zagadnieniom szeroko rozumianej polityki społecznej. Politykę społeczną rozumie się w nim klasycznie, jako zaangażowanie państwa (łącznie z samorządem) na rzecz podnoszenia poziomu życia, ale również mniej klasycznie, jako różnorodne procesy rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in. social policy, public policy, social problems, welfare state, welfare system. Publikowane w czasopiśmie artykuły dotyczą także społecznych problemów pracy.Pokaż wszystkie artykuły tego czasopisma (1)