Monografia

Stefan Zamecki (2017)

Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku "Nauka Polska". Jej potrzeby, organizacja i rozwój

Wydawnictwo IHN PAN
Miejsce wydania Warszawa
Seria Monografie z dziejów nauki i techniki, 166
Język Polski

ISBN: 9788387992941

Niniejsza książka stanowi kontynuację dotychczasowych badań, które od lat prowadziłem w ramach całości nazywanej w Polsce naukoznawstwem, ze szczególnym zorientowaniem na historię nauki (zwłaszcza: historię chemii) i filozofię nauki.[...] [O]becnie przedkładana książka częściowo nawiązuje do wcześniejszych moich zainteresowań, a mianowicie dotyczących problemów z zakresu filozofii nauki, a ściślej z zakresu historii filozofii nauki, w które zostałem wprowadzony naprzód podczas filozoficznych studiów, zwłaszcza przez prof. dra hab. Władysława Krajewskiego i prof. dra hab. Kazimierza Ajdukie-wicza, a następnie w latach 70. XX w. i później przez redaktora naczelnego „Zagadnień Naukoznawstwa" — prof. dra hab. Bohdana Walentynowicza.
Niniejszą książkę traktuję jako swoisty esej poświęcony naukoznawczemu pisarstwu zamieszczonemu na łamach „Nauki Polskiej" w latach 1918-1947. Mój wkład pracy w opracowanie tego zagadnienia jest nader skromny i ogranicza się wyłącznie do zaprezentowania tego pisarstwa oraz jego skomentowania.

(Fragment przedmowy.)